HABER GÖNDER

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 95 akademisyen alacak

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 95 akademisyen alacak

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi bünyesine ilgili kanunun maddeleri gereğince profesör, doçent, doktor öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrolarına personel alımı gerçekleştirilecektir.

62 Öğretim Üyesi alımı başvuru süresi ve aranan şartları:

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğünden

1 – Üniversitemiz Akademik Birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan “ Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma ek koşulları” hükümleri uyarınca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır.
2 – Profesör kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar dilekçelerine başvurdukları birimi, anabilim dalını, ilan açıklamasını ve başlıca araştırma eserini belirterek, ekinde özgeçmiş, yabancı dil başarı belgesi, lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesi, doçentlik belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve yayın listesi (başlıca araştırma eseri belirtilmiş) ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden oluşan 1 adet fiziksel dosya ile birlikte dosyadaki tüm bilgilere yer verilmek şartıyla 6 takım da CD veya taşınabilir belleğe ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.
3 – Doçent kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar, dilekçelerine başvurdukları birimi, anabilim dalını ve ilan açıklamalarını belirterek ekinde özgeçmiş, lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesi, yabancı dil başarı belgesi, doçentlik belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden oluşan 1 adet fiziksel dosya ile birlikte dosyadaki tüm bilgilere yer verilmek şartıyla 4 takım da CD veya taşınabilir belleğe ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.
4 – Dr. Öğretim Üyesi kadrosu için adayların, başvurdukları birimi, anabilim dalını, ilan açıklamalarını belirten başvuru dilekçesine özgeçmişini, 3 adet fotoğrafını, nüfus cüzdanı fotokopisi, doktora belgesini, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesini, yabancı dil başarı belgesini, Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri ek koşullarına uygunluk beyan formunu, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden oluşan 1 adet fiziksel dosya ile birlikte dosyadaki tüm bilgilere yer verilmek şartıyla 4 takım da CD veya taşınabilir belleğe ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlıklarına başvuru yapmaları gerekmektedir.
5 – Başvuruda bulunacak adayların ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir. Adayların başvuru dilekçelerinde yazışma adresleri ile telefon numaralarının bildirilmesi gerekmektedir. İlan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.
6 – Profesör unvanı olanlar, Doçent ve Dr. Öğretim Üyesi kadrolarına, Doçent unvanı olanlar da Dr. Öğretim Üyesi kadrolarına başvuru yapamazlar.
7 – Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.
8 – Başvuru adresi: (Profesör ve Doçent kadroları için)

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı
Esenboğa Merkez Külliyesi
Çubuk /ANKARA

BİRİMİ BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI VE ALANI UNVANI DERECESİ ADET AÇIKLAMA ÖNCELİKLİ VE ÖZELLİKLİ ALAN
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Yeni Medya ve İletişim Gazetecilik Doçent 1 1 Doçentliğini Gazetecilik ve Medya Çalışmaları alanında almış olmak. Yeni Medya ve Gözetim konularında çalışmaları bulunmak.
İnsan ve Toplum Bilimleri
Fakültesi
Felsefe Sistematik Felsefe ve Mantık Doçent 1 1 Mantık ve Mantıkta akıl yürütmeler üzerine çalışmaları bulunmak.
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Eski Türk Dili Profesör 1 1 Tarihsel Türk lehçelerinin oluşumu ve yenileşme konularında çalışmaları bulunmak.
İnsan ve Toplum Bilimleri
Fakültesi
Türk Dili ve Edebiyatı Türk Halk Edebiyatı Doçent 1 1 Dini tasavvufi Türk edebiyatı, halk inançları ve ziyaret mekânları konularında çalışmaları
bulunmak.
İnsan ve Toplum Bilimleri
Fakültesi
Bilgi ve Belge Yönetimi Bilgi Yönetimi Doçent 1 1 Bilgi ve belge yönetimi alanında kataloglama, üst veri, yenilik yönetimi ve iyi
uygulama ile ilgili çalışmaları bulunmak.
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji Kurumlar Sosyolojisi Profesör 1 1 Eğitim sosyolojisi ve göçmen eğitimi konularında çalışmaları bulunmak.
İnsan ve Toplum Bilimleri
Fakültesi
Sosyoloji Kurumlar Sosyolojisi Doçent 1 1 Türk modernleşmesi, siyasal kimlikler ve yeni toplumsal hareketler alanında
çalışmaları bulunmak.
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Mütercim ve Tercümanlık İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Çeviribilim ya da Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalında doktora yapmış olmak ve çeviri teknolojileri ve dijital medya alanında çalışmaları bulunmak.
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Sosyal Psikoloji Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Doktorasını sosyal psikoloji alanında yapmış olmak, siyaset psikolojisi alanında çalışmaları bulunmak.
İslami İlimler Fakültesi Temel İslam Bilimleri Tasavvuf Profesör 1 1 18.yy ve 19.yy Osmanlı Tasavvuf ve Mutasavvıfları hakkında ve tasavvufi kavramlarla ilgili araştırma ve yayınları
olmak.
İslami İlimler Fakültesi Temel İslam Bilimleri Hadis Doçent 1 1 Hadis el yazmaları, sünnet tasavvuf ilişkisi ve hadislerin yazılı kaynakları üzerine çalışmaları olmak.
İslami İlimler Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Siyer-i Nebi ve İslam Tarihi Profesör 1 1 Kanuni Vakfiyesi ve Vakıf Sistemleri alanlarında çalışmaları olmak.
Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Milletlerarası Özel Hukuk Profesör 1 1 Milletlerarası şirketler hukukuna ilişkin çalışmaları olmak.
Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Medeni Hukuk Profesör 1 1 Borçlar Hukuku ve Tarım Hukuku alanında çalışmaları olmak.
Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anayasa Hukuku Profesör 1 1 Türk Demokrasisinin Oluşumu ve Osmanlı- Türk Anayasacılığı konularında çalışmaları
olmak.
Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anayasa Hukuku Doçent 1 1 Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ile ilgili çalışmaları olmak.
Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Milletlerarası Hukuk Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Doktorasını uluslararası deniz hukuku
alanında yapmış olmak ve alternatif su yolları alanında çalışmaları olmak.
Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültesi Endüstriyel Tasarım Endüstri Ürünleri Tasarımı Doçent 1 1 Bilgisayar Destekli Tasarım, Ürün Tasarımı, kavramsal Tasarım ve Yapay Sinir Ağları konusunda çalışmış olmak.
Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültesi Endüstriyel Tasarım Endüstri Ürünleri Tasarımı Doçent 1 1 Metal matrisli nanokompozit kaplamalar ve akım destekli sinterleme konularında çalışmalar yapmış olmak.
Mimarlık ve Güzel Sanatlar
Fakültesi
Mimarlık Yapı Bilimleri Profesör 1 1 Yapılarda rezonans etkisi ve bitişik nizam yapıların çarpışması konularında çalışmaları
olmak.
Mimarlık ve Güzel Sanatlar
Fakültesi
Mimarlık Yapı Bilimleri Doçent 2 1 Tarihi kentlerin yeniden yapılandırmasında ve kriz sonrası imar ve rehabilitasyon
alanlarında çalışmaları olmak.
Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Uluslararası Ekonomik Entegrasyonlar Profesör 1 1 Avrupa Birliği (AB) güvenlik ve dış politikaları üzerine çalışmaları olmak.
Siyasal Bilgiler
Fakültesi
Siyaset Bilimi ve Kamu
Yönetimi
Siyaset ve
Yönetim Bilimleri
Dr. Öğr.
Üyesi
1 1 Göç, entegrasyon ve İslamofobi alanında
çalışma yapmış olmak.
İşletme Fakültesi İşletme Yönetim ve Organizasyon Profesör 1 1 Stratejik yönetim, insan kaynakları yönetimi ve örgüt kuramı alanlarında çalışmaları
olmak.
İşletme Fakültesi İşletme Muhasebe Doçent 1 1 Kar yönetimi, finansal raporlama kalitesi, muhasebe manipülasyonları konularında çalışmalar yapmış olmak.
İşletme Fakültesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Doçent 1 1 Dünyada gönüllülük programları ve performans yönetimi konularında çalışmaları bulunmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Psikiyatri Hemşireliği Doçent 2 1 Kronik ruhsal hastalıklarda ve kanser hastalarında Telepsikiyatrik izlem
çalışmaları yapmış olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Doçent 2 1 Zihinsel engelli çocuklarda cinsel istismardan korunma, siber zorbalık konularında çalışmalar yapmış olmak.
Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Doçent 1 1 Mandibulektomi şeklinin kuvvet dağılımına etkileri ve mandibula simfiz kırıklarında lag vida, miniplak karşılaştırılması konularında çalışması olmak.
Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Doçent 1 1 Termal nekroz ile implantların sökülmesinde ısı transfer yönteminin FEM ile değerlendirilmesi ve miyaljisi bulunan hastalarda baş etme tutumlarının incelenmesi konusunda çalışması olmak.
Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Ortodonti Doçent 1 1 Vertikal çeneliğinin etkilerinin FEM ile değerlendirilmesi ve maloklüzyonlarda dişeti kalınlığı üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Doçent 2 1 Thalasemi hastalarında fraktal analizle çene kemiği yapısının incelenmesi Mikro-BT ve MRG alanında çalışmalar yapmış olmak
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Profesör 1 1 Gastroenteroloji Cerrrahisi Uzmanı olmak, Kontinent ileostomi konusunda deneyimi ve çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Doçent 1 1 Robotik Cerrahi sertifikasına sahip olmak, karaciğer transplantasyonu konusunda eğitim almış olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Profesör 1 1 Ürojinekoloji alanında perkütan tibial sinir stimülasyonu ile ilgili deneyimi ve çalışmaları olmak
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Doçent 2 1 Jinekoloji ve obstetri alanlarında thiol- disülfit konulu çalışmaları olmak, Fetal anatomi konusunda radyolojik çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji ve Reanimasyon Profesör 1 1 Transplantasyon anestezisi ve bariatrik cerrahi anestezisi ile ilgili eğitimli ve deneyimli olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Tıbbi Patoloji Profesör 1 1 Üropatoloji alanında yurtdışı deneyimi olmak, moleküler patoloji konusunda deneyimi ve çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Tıbbi Patoloji Doçent 2 1 Sitopatoloji uzmanı olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Göz Hastalıkları Profesör 1 1 Oküloplastik cerrahi, kornea hastalıkları, oküler yüzey ve çapraz bağlama cerrahisi konularında deneyimi ve çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Doçent 1 1 Faringoplasti, palatoplasti ve robotik dil kökü cerrahileri konusunda deneyimi ve çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Neonatoloji) Profesör 1 1 Neonatoloji uzmanı olmak, Yenidoğanlarda emzirmeyi değerlendirme araçları ve yeni teknik idrar toplama yöntemleri konularında çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Neonatoloji) Doçent 2 1 Neonatoloji uzmanı olmak, prematür bebeklerde anemi, osteopeni, beslenme ve yenidoğanlarda fototerapinin oksidatif stres üzerine etkileri konusunda çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Sosyal Pediyatri) Doçent 1 1 Sosyal Pediyatri ve adolesanlarda eroin bağımlılığı konusunda çalışması olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Çocuk Nöroloji) Doçent 1 1 Çocuk Nörolojisi uzmanı olmak, DNA hasarı üzerinde deneysel çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları (Onkoloji ) Profesör 1 1 Tıbbi Onkoloji uzmanı olmak, HER2 pozitif meme kanseri konusunda çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları (Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları) Profesör 1 1 Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları uzmanı olmak, tiroid nodüllerine Perkütan laser ablasyon konusunda deneyimi ve çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları (Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları) Doçent 2 1 Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları uzmanı olmak, paratiroid endosonografisi ve elastosonografisi konularında deneyimi ve çalışması olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Nöroloji Doçent 2 1 Uyku bozuklukları alanında eğitimli olmak, Narkolepsi konusunda deneyimi ve çalışması olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Halk Sağlığı Doçent 1 1 Halk Sağlığı uzmanı olmak, bulaşıcı olmayan hastalıklar ve davranışsal bağımlılıklar konularında metodolojik çalışmalar ve saha çalışmaları yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Anatomi Doçent 1 1 Anatomi Uzmanı olmak, klinik ve radyolojik anatomi konularında deneyimi ve çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Biyofizik Doçent 1 1 Biyofizik bilim dalında ve Kalp elektrofizyolojisi konusunda deneyimi ve çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Biyofizik Doçent 1 1 Sinirbilimi ve Pareidolia alanında ve fMRI konusunda deneyimi ve çalışması olmak.
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Biyokimya Doçent 1 1 Uluslararası alanda kullanılan tıbbi biyokimya ölçüm yöntemleri geliştirmiş olmak.
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Havacılık ve Uzay Mühendisliği Havacılık ve Uzay Mühendisliği Doçent 2 1 Genetik algoritma ve yapay sinir ağları kullanarak helikopter ve rüzgâr türbini pallerinin ve pal kanatçıklarının geometri eniyilenmesi ve tasarımı ile rüzgâr enerjisi
değerlendirme konularında çalışmak olmak.
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Havacılık ve Uzay Mühendisliği Havacılık ve Uzay Mühendisliği Doçent 2 1 Hesaplamalı akışkanlar dinamiği ve optimizasyon yöntemleri kullanarak kanat çırpma hareketinden itki ve güç üretimi hesaplanması, uçakların hayatta kalabilirliğinin analizi ve makine öğrenmesi
konularında çalışmış olmak.
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Bilimleri Dr. Öğr. Üyesi 2 1 Bulut Bilişim alanında bilimsel çalışmaları bulunmak. Bulut Bilişim
Mühendislik ve Doğa Bilimleri
Fakültesi
Biyomedikal Mühendisliği Biyomedikal Mühendisliği Dr. Öğr. Üyesi 2 1 Biyomedikal Ekipman Teknolojileri alanında bilimsel çalışmaları bulunmak Biyomedikal Ekipman
Teknolojileri
Mühendislik ve
Doğa Bilimleri Fakültesi
Yazılım Mühendisliği Yazılım Mühendisliği Doçent 2 1 Makine Öğrenmesi, Derin Öğrenme, Derin
Sinir Ağları, Görüntü İşleme, Bilgisayarlı Görme konularında çalışmış olmak.
Yazılım Mühendisliği
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Yazılım Mühendisliği Yazılım Mühendisliği Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Paralel en kısa yol algoritmaları konusunda çalışmaları bulunmak. Yazılım Mühendisliği
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Yazılım Mühendisliği Yazılım Mühendisliği Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Uygulamalı komütatif cebir, Üretim çizelgeleme, Bilgisayar cebiri, Makine öğrenme, Veri bilimi konularında çalışmaları
olmak.
Yazılım Mühendisliği
Uluslararası Stratejik Araştırmalar
Enstitüsü
Güvenlik Çalışmaları Dr. Öğr. Üyesi 2 1 Çin, Orta Asya ve Uygur Tarihi ve Çin’de İslamiyetin gelişimi konuları üzerine doktora yapmış olmak. Çin ve uluslararası güvenlik
konularında çalışmalar yapmış olmak.
Uluslararası Güvenlik ve Terör

 

33 Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alımı başvuru süresi ve aranan şartları

 

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemizin Akademik Birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”’in ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Görevlisi / Araştırma Görevlisi alınacaktır.

İSTENİLEN BELGELER;
– Başvurulan unvan, birim, bölüm, program ve iletişim bilgilerinin eksiksiz şekilde doldurulduğu dilekçe ve (https://aybu.edu.tr/pdb/content_detail257-542-duyurular.html?src=0) adresinde yer alan Öğretim Elemanı başvuru formu,
– Özgeçmiş.
– ALES sonuç belgesi.(Sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerlidir.)
– Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınava ait sonuç belgesinin çıktısı)
– Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge.(Onaylı / e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
– Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ( e-Devlet üzerinden alınan nüfus kayıt örneği de kabul edilecektir.)
– Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet fotoğraf.
– Diploma veya Geçici mezuniyet Belgeleri (Lisans ve Tezli Yüksek Lisans) (e-Devletten alınan karekodlu belgeler ön değerlendirme aşamasında kabul edilir. e-Devlet dışında diploma/geçici mezuniyet belgelerinin mutlaka Aslı veya Resmi kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı / mühürlü olması gerekmektedir. (Yabancı Öğretim Kurumlarından alınan diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösterir belge)
– Lisans/Lisansüstü transkript belgeleri.( Aslı veya Resmi kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı / mühürlü )
– Öğrencilik Belgesi onaylı sureti veya e-Devlet çıktısı. ( Lisansüstü öğrenci şartı aranan ilanlarda getirilecektir.)
– Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile daha önce kamu kurumunda çalışmış ve ayrılmış olanlar Onaylı Hizmet Belgesi , özel sektörde çalışmış veya çalışıyor olanlar ise Onaylı veya e-Devlet çıktısı hizmet belgesi getireceklerdir.

ÖNEMLİ NOTLAR;
– Adayların 657 sayılı Kanunun 48. maddesinin tüm şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.
– Atama yapılacak programın lisans eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa o alanda ALES’ten en az 70 puan almış olmak, Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin başvuru belgeleri ekinde muafiyet durumlarını kanıtlamaları halinde ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilecektir.
– Yabancı Dil sınav belgesi (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından geçerliliği kabul edilen Merkezi Yabancı Dil sınavları (YDS veya YÖKDİL) veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen sınavlardan en az 70 puan almış olmak.
– Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının eşdeğerlik tablosu kullanılır.
– Başvurular şahsen ve posta ile yapılabilir.
– Başvuru yapacak adayların ilan edilen tek bir kadro ilanına başvurmaları gerekmektedir. Birden fazla kadroya başvuru yapan adayların hiçbir başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.
– Postadaki gecikmeler, eksik belgeli ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak İlgili Birimin Dekanlığına/Müdürlüğüne ulaşması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.)
– Onaylı istenen belgelerin, Noterden veya Resmi Kurumlarca “Aslı Gibidir” yapılarak onaylanması gerekmektedir.
– İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
– Üniversite sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
– Üniversite web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir.
– İlanımıza ve sınav sonuçlarına http://www.aybu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

Öğretim Görevlisi Sınav Takvimi
Başvuruda bulunacak adayların ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.
Ön Değerlendirme Tarihi : 08.01.2021
Sınav Giriş Tarihi : 13.01.2021
Sonuç Açıklama Tarihi : 15.01.2021

BİRİMİ BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI/ ALANI/ PROGRAMI UNVANI DERECESİ ADEDİ İLAN ÖZEL ŞARTLARI İSTENİLEN ASGARİ ALES PUANI
VE TÜRÜ
İSTENİLEN ASGARİ YABANCI DİL
PUANI
ÖNCELİKLİ VE ÖZELLİKLİ
ALAN
Hukuk Fakültesi Özel Hukuk İslam Hukuku Araştırma Görevlisi 6 2 Hukuk Fakültesi veya İlahiyat (İslami İlimler) Fakültesi lisans mezunu olmak ve islam hukuku alanında yüksek lisans yapıyor olmak. 70 50
Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Karşılaştırmalı Hukuk Araştırma Görevlisi 7 1 Hukuk Fakültesi lisans mezunu olmak ve özel hukuk alanında yüksek lisans yapıyor olmak. 70 50
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Yeni Medya ve
İletişim
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Araştırma Görevlisi 4 1 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık veya Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümünden lisans mezunu olmak. Aynı alanda yüksek lisans yapıyor olmak. 70 50
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi İngilizce Mütercim- Tercümanlık Mütercim- Tercümanlık (İngilizce) Araştırma Görevlisi 4 1 Çeviri bilim (İngilizce) veya Mütercim- Tercümanlık (İngilizce) Lisans Bölümünden mezun olmak ve İngilizce Mütercim Tercümanlık veya Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) veya Yazılı Çeviri (İngilizce) alanların birinden ilgili alanlardan birinde yüksek lisans yapıyor olmak. 70 80
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji Toplumsal Yapı ve Değişme Araştırma Görevlisi 7 1 Sosyoloji bölümü lisans mezunu olmak ve sosyoloji bölümlerine bağlı bir lisansüstü programda yüksek lisans yapıyor olmak, göç sosyolojisi alanında bilimsel bir çalışması bulunmak ve saha deneyimine sahip olmak. 70 50
Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültesi Mimarlık Bina Bilgisi Araştırma Görevlisi 5 1 Mimarlık Bölümü lisans mezunu olmak, Bina Bilgisi veya Mimarlık Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak. 70 75
Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültesi Mimarlık Yapı Bilimleri Araştırma Görevlisi 5 1 Mimarlık Bölümü veya İnşaat Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak, ilgili bölümlerin Yapı veya Mimarlık Anabilim Dalı’nda tezli yüksek lisans yapıyor olmak. 70 75
Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültesi Mimarlık Yapı Bilimleri Öğretim Görevlisi 2 1 Mimarlık Bölümü veya İnşaat Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak, ilgili bölümlerin Yapı Anabilim Dalı’nda tezli yüksek lisans yapmış olmak. 70 80
Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Görsel İletişim Tasarımı Anasanat Dalı Araştırma Görevlisi 7 1 Görsel İletişim Tasarımı, Grafik, Grafik Tasarımı bölümü Lisans Mezunu olmak, Bu alanlardan birinde tezli Yüksek Lisans yapıyor olmak. 70 50
İslami İlimler Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Din Bilimleri (Dinler Tarihi) Araştırma Görevlisi 7 1 İlahiyat / İslami İlimler Fakültesi lisans mezunu olmak, Felsefe ve Din Bilimleri Dinler Tarihi alanında Yüksek Lisansını yapmış ve aynı alanda doktora yapıyor olmak. 70 50
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Havacılık ve Uzay Mühendisliği Havacılık ve Uzay Mühendisliği Araştırma Görevlisi 5 1 Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Kontrol Mühendisliği, Uçak Mühendisliği bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak alanında yüksek lisans yapıyor olmak 70 75
Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Araştırma Görevlisi 5 1 İktisat Bölümü lisans mezunu olup, iktisat alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak. 70 75
İşletme Fakültesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Araştırma Görevlisi 5 1 Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik veya İşletme Bölümü lisans mezunu olmak, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik veya İşletme bölümü alanında yüksek lisans yapıyor olmak. 70 75
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Fizyoloji Araştırma Görevlisi 4 1 Tıp doktoru olmak veya Tıbbi Fizyoloji alanında yüksek lisans yapmış olmak, Tıbbi Fizyoloji alanında doktora yapıyor olmak. 70 75
Sağlık Bilimleri Fakültesi Egzersiz ve Spor Bilimleri Spor Bilimleri Araştırma Görevlisi 5 1 Spor Bilimleri Bölümü mezunu olmak, Beden Eğitimi ve Spor Programında yüksek lisans yapıyor olmak. 70 50
Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Çocuk Gelişimi Araştırma Görevlisi 5 1 Çocuk Gelişimi veya Çocuk Gelişimi ve Eğitimi lisans mezunu olmak, aynı alanda yüksek lisans yapıyor olmak. 70 50
Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kardiyopulmoner Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Araştırma Görevlisi 5 1 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans mezunu olmak, Kardiyopulmoner fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak. 70 50
Şereflikoçhisar Uygulamalı Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Bölümü Lojistik Yönetimi Araştırma Görevlisi 4 1 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi veya İşletme Bölümü lisans mezunu olmak. İşletme alanında yüksek lisans yapıyor olmak. 70 50
Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Güvenlik Çalışmaları Araştırma Görevlisi 5 2 Güvenlik çalışmaları alanında yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak. Analitik ve sayısal yöntemler, haritalama, sosyal ağ analizi ve oyun teorileri gibi alanlarda akademik çalışmalar yapmış olmak. 70 50 Uluslararası Güvenlik ve Terör
Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Türk Müziği Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar Öğretim Görevlisi (Ders Veren) 2 1 Türk Müziği ya da Türk Din Musikisi alanında Yüksek Lisans yapmış olmak. Ney eğitmenliği ile ilgili en az 5 (beş) yıl tecrübeli olmak. 70 50
Rektörlük Merkezi (Basın Halkla
İlişkiler)
Öğretim Görevlisi (Uygulamalı) 6 1 Gazetecilik alanında lisans mezunu olmak, gazetecilik alanında tezli yüksek lisans mezunu olmak. Habercilik alanında lisans sonrası en az 2 yıl sektör deneyimine sahip olmak. 70 50
Rektörlük Merkezi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Öğretim Görevlisi (Uygulamalı) 2 1 Endüstriyel Teknoloji Eğitimi alanında doktora derecesine sahip olmak, Uluslararası proje çalışmalarında yönetici ve değerlendirici olarak görev almış olmak, uzaktan eğitimde içerik geliştirme programlarını kullanma becerisine sahip olmak. 70 50
Rektörlük Merkezi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Öğretim Görevlisi (Uygulamalı) 2 1 Fakültelerin Görsel İletişim Tasarımı, Grafik, Grafik Tasarımı, Radyo Televizyon ve Sinema, Film Tasarımı, Animasyon, Animasyon ve Oyun Tasarımı veya Çizgi Film ve Animasyon, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri ve eşdeğeri alanlardan birinden lisans ve ilgili alanda tezli yüksek lisans mezunu olmak. 70 50
Rektörlük Merkezi Dil Eğitimi Uygulama Araştırma Merkez Müdürlüğü (Yabancılara Türkçe öğretimi için) Öğretim Görevlisi (Ders Veren) 6 1 Türkçe Öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği veya Türk Dili ve Edebiyatı Lisans mezunu olmak, yabancı dil olarak Türkçe Öğretimi bilim dalında tezli yüksek lisans ve doktora yapmış olmak, yabancılara Türkçe öğretimi alanında üniversitelerde en az 3 yıl ders verme tecrübesine sahip olmak. 70 50
Rektörlük Merkezi Dil Eğitimi Uygulama Araştırma Merkez Müdürlüğü (Yabancılara Türkçe öğretimi için) Öğretim Görevlisi (Ders Veren) 6 1 Türkçe Öğretmenliği veya Türk Dili ve Edebiyatı lisans mezunu olmak, Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak, Yabancılara Türkçe Öğretimi alanında üniversitelerde ders verme tecrübesine sahip olmak, yabancı dil olarak Türkçe öğretimi sertifikasına sahip olmak. 70 50
Rektörlük Merkezi Dil Eğitimi Uygulama Araştırma Merkez Müdürlüğü (Yabancılara Türkçe öğretimi için) Öğretim Görevlisi (Ders Veren) 7 1 Türkçe Öğretmenliği veya Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Lisans Mezunu Olmak, Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak, yabancılara Türkçe öğretimi alanında üniversitelerde ders verme tecrübesine sahip olmak, yabancı dil olarak Türkçe öğretimi sertifikasına sahip olmak. 70 50
Rektörlük Merkezi Dil Eğitimi Uygulama Araştırma Merkez Müdürlüğü (Yabancılara Türkçe öğretimi için) Öğretim Görevlisi (Ders Veren) 7 1 Türkçe Öğretmenliği veya Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Lisans Mezunu Olmak, Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak, yabancılara Türkçe öğretimi alanında üniversitelerde en az 2 yıl ders verme tecrübesine sahip olmak, yabancı dil olarak Türkçe öğretimi sertifikasına sahip olmak. 70 50
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Elektronörofizyoloji Öğretim Görevlisi (Ders Veren) 5 1 Biyoloji lisans mezunu olmak. Sistem toksikolojisi alanında doktora yapmış olmak. 70 Muaf
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Terapi ve Bakım Hizmetleri Engelli Bakım Hizmetleri Öğretim Görevlisi (Ders Veren) 2 1 Sınıf öğretmenliği lisans mezunu olmak, tezli yüksek lisans yapmış olmak.
Belgelendirmek kaydı ile en az 3 yıl özel eğitimde görev yapmış olmak. Zihinsel engelliler sertifikasına sahip olmak.
70 Muaf
Meslek Yüksekokulu Gıda İşleme Gıda Teknolojisi Öğretim Görevlisi (Ders Veren) 7 1 Su ürünleri avlama ve işleme teknolojisi alanında Tezli Yüksek lisans yapmış olmak, TSE deney ve kalibrasyon laboratuvar yeterliliği eğitimleri almış olmak, tavukçuluk ve balıkçılık “su ürünlerinde genetik çalışmalar ve gıdalarda DNA barkodlama “konusunda yurtiçi ve yurtdışı deneyimi bulunmak. 70 Muaf
Meslek Yüksekokulu Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojisi Uçak Teknolojisi Öğretim Görevlisi (Ders Veren) 2 1 Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Lisans ve tezli yüksek Lisans Mezunu olmak, belgelendirmek şartıyla uçak imalatında kullanılan çinko stanat malzemesi ile ilgili araştırma yapmış olmak, uygulamalı kaynak teknikleri belgesi almış olmak. 70 Muaf

İlan Bilgileri


 • İlan No
  YOK841639
 • Şehir
  ANKARA
 • İlan Türü
  PERSONEL ALIMI
 • Resmî Gazete Yayım Tarihi
  23.12.2020
 • Eleman Sayısı
  33
 • Başvuru Süresi
  İlanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

Ucuz Davetiye - Davetiye Modelleri
reklam
NÖBETCİ ECZANE