HABER GÖNDER

Bulut, “Vergi mükelleflerini uyardı”

Bulut, “Vergi mükelleflerini uyardı”

Yozgat Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Başkanı Ahmet Bulut, Vergi ve SSK prim borçlarında yapılandırma Başvurusu ve 2021 Yılına ait kullanılacak defter tasdiklerinin Noter onayının  son gününün 31,12,2020 olduğunu belirterek vergi mükelleflerini uyardı.

Yozgat SMMMO Başkanı Ahmet Bulut, yaptığı açıklamada; hazine alacaklarının yeniden yapılan yasa düzenlemesinin Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini vurgulayarak,  borcunu peşin ödemek isteyenlere indirim sağlandığını ve ayrıca 18 taksit imkanı da sunulduğunu dile getirdi.

Başkan Bulut, “Yargı, inceleme ve uzlaşma aşamasında olan durumlar için düzenleme yok. 6736 ve 7020 sayılı yasa kapsamında olan ve ödenmeyen taksitler, borçlar 7256 sayılı yasa kapsamında değildir, ancak; 7143 sayılı yasa kapsamında olan ve kalan ödemeler 7256 sayılı yasa kapsamında olacak yani peşin ödeme veya daha uzun vade imkânı var.”dedi.

Başkan Bulut, söz konusu kanun ile yapılandırmadan yararlanacak alacakları şöyle sıraladı:

“• Vergi Usul Kanunu kapsamına giren vergiler ve vergi cezaları ile bunlara bağlı gecikme faizleri, gecikme zamları gibi fer’i alacaklar,

 • İdari para cezaları,
 • Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve Ticaret Bakanlığı’na bağlı tahsil daireleri tarafından 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri, gecikme zammı alacakları,
 • Sigorta primleri ve topluluk sigortası primleri, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi,
 • İl özel idarelerinin, 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen asli ve fer’i amme alacakları,
 • Belediyelerce tahsil edilen bütün vergiler, vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları, su, atık su ve katı atık ücreti alacakları ile bunlara bağlı fer’i alacaklar,
 • Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu hükümlerine göre üyelerin oda ve borsalara, esnaf ve sanatkarların üyesi oldukları odalara, TÜRMOB’a, barolara, Türkiye İhracatçılar Meclisi ile ihracatçı birliklerine ait olan aidat ve diğer bazı alacaklar,
 • Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları’nın 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen asli ve fer’i amme alacakları,
 • KOSGEB tarafından kullandırılan ve uygunsuzluğu tespit edilmiş destek ödemelerinden kaynaklı olan alacaklar,
 • Organize sanayi bölgelerine ve sanayi sitesi yapı kooperatiflerine kullandırılan kredilerden kaynaklı alacaklar,
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü ve mazbut vakıfların kira alacakları,
 • Türk Standardları Enstitüsü’nün alacakları,
 • İl özel idareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile sermayesinin %50’sinden fazlası bunlara ait şirketlerin mülkiyetinde bulunan taşınmazlar hakkında yaptıkları satış, irtifak hakkı ve kiralama işlemlerinden kaynaklanan kullanım bedelleri ve hasılat payları alacakları,
 • Kalkınma ajanslarının özel idareler, belediyeler ve sanayi odalarından olan alacakları.
 • Vergi dairesine ödenmemiş vergi ve diğer borçlara bağlı gecikme zamları ve faizleri yerine Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi) oranında güncelleme yapılması,
 • Vergi aslına bağlı cezaların (vergi ziyaı cezası) tamamının silinmesi,
 • Vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının %50’sinin silinmesi,
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi borcuna bağlı faizler yerine Yİ-ÜFE oranında güncelleme yapılması,
 • Öğrenim ve/veya katkı kredisi borçlarına bağlı gecikme zamları yerine Yİ-ÜFE oranında güncelleme yapılması,
 • Peşin ödemelerde Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca %90 indirim yapılması,
 • Trafik para cezaları ve diğer idari para cezalarının peşin ödenmesi halinde asıllarında %25 indirim yapılması,
 • Taksitli ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde ilk taksitin süresinde ödenmesi şartıyla, ikinci taksit ödeme süresi içinde geri kalan taksitlerin tamamının ödenmesi halinde;

– Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca %50 indirim yapılması,

– Trafik para cezaları ve diğer idari para cezaları asıllarında %12,5 indirim yapılması,

 • Yapılandırılan tutarların peşin veya ikişer aylık dönemlerde 6, 9, 12, 18 eşit taksitler halinde ödenmesi,
 • Yapılandırılan borçları anlaşmalı bankaların banka kartı ve kredi kartı ile ödenmesi,
 • Vadesi 31/12/2014 tarihinden önce olan aslı 100 TL ve altındaki borçların silinmesi,
 • 7143 sayılı Kanun kapsamında devam eden borçların yeniden yapılandırılması,
 • 6183 sayılı Kanun kapsamında tecili devam eden borçların yeniden yapılandırılması

gibi çok önemli imkanlar getirilmiştir.

Bu imkanlardan faydalanmak için 31 Aralık 2020 tarihine kadar başvuru yapılması gerekmektedir.”

Mali müşavirlik Mesleğinin önemine de değinen Bulut, “Covid-19 sürecinden etkilenen ekonomik faaliyetleri canlandırmak ve normalleştirebilmek adına bazı iş sektörlerinde KDV indirimleri yapıldığını ve kira ödemeleri tevkif atında indirime gidildiğini hatırlatarak, “ Bu zor süreçte her zaman devletin yanında olan, biz mali müşavirlere maalesef hiçbir katkı gelmedi.”dedi.

Kendilerine değer kazandıran şeylerin, yaptıkları işler olduğunu vurgulayan Bulut, “Ekonomik alanda mücadelenin görünmeyen kahramanları arasında Biz mali müşavirler yer almaktadır. Sistemden mali müşavirleri çıkarttığınızda mükellef-devlet arasındaki iletişimin, bir anlamda sağlıklı ekonomik faaliyetlerin yürümesi mümkün değildir. Mali müşavirin çalışabilmesi ve verileri girebilmesi için mükelleflerden alış satış faturaları, tahsilat makbuzları, çek senet görüntüleri ve banka ekstreleri gibi belgelerin fiili olarak alınması ve yakın temasa girilmesi.pandemi suresince bir çok sektörde kdv indirimi  kira stopaj indirimi geldi. ama her nedense biz mali müşavirlere hiçbir ne indirim gelmedi. Aslında bizim istediğimz en azından  bu pandemi süresince yüzde 18 olan KDV yüzde 8’e KDV indirimi gelebilirdi. Buda herhalde ekonomiyi çökertmezdi. Birilerinin Cumhurbaşkanı’na ve Maliye Bakanına  Mali Müşavirlerin, pandemi döneminde ne zorluklarla  çalıştığını anlatması lazım.” şeklinde konuştu.

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

Ucuz Davetiye - Davetiye Modelleri
reklam
NÖBETCİ ECZANE