Yazarlarımız

 • Mason MUSA KAZIM Efendi

  12 Musa Kazım efendi, Mehmet Reşat V. devrinin şeyhülislamlarından olup eserleriyle tanınmış ll nci Meşrutiyet devrinin eşsiz ve mümtaz simalarından biridir. Osmanlının son döneminde 4 kez Şeyhülislamlık makamına getirilmiş nihayetinde ittihat ve ter...

 • KURBAN

  Kurban kelimesi kurb yani yakınlık manasındadır.Buhadise kuranı kerimde İbrahim Aleyhisselamın mevlanın emri gereği oğlu İsmail Aleyhisselamı kurban etmesini ve bundan sonra bu emri ilahiye uymanın mükafatı olarakda cenabı hakkın İsmail Aleyhisselamı...

 • EY NAMAZ KIL BİZİ ;

  Her şeyi yoktan var eden, bizi insan olarak yaratan ve sayısız nimetlerle donatan Allah’a şükranda bulunmak, teşekkür etmek en başta gelen insani görevimizdir. Allah’a şükretmek dil, kalp ve bedenle olur. Şükrün bütün bu kısımlarını toplayan bir ibad...

 • HAK DOSTU İLE TÖVBE KAPISINA VARMAK

  Bizler bu dünyada yaşadığımız ömür boyunca cenabı Hakka kul olarak bir ömür sarfedilmesi ile ömrümüzü tamam edip,Hakka yolculuğa doğru ömür sermayesini tamam ettikten sonra , fani imtihan hayatından ebedi bir hayata doğru gideceğiz.Ancak bu dünyada y...

 • GÜL EFENDİM..

  Kalbimde özlem,hüzün..Bir gül kokusunda buldum Seni Efendim..(Sallallahu Aleyhi Vesellem) Salat ve Selam en güzele..Rabbimiz kalbimizi  sevginle doldurmuş Efendim.Hasret ne acı ne uzun bir yolmuş.Biliyoruz ki hasretin biteceği,acıların dineceği  gün ...

 • Güven-siz-lik

  SelamünAleyküm. Son zamanlarda hemen herkes tarafından duyduğum kısa ama anlamı derin bir kelime. ’’Güvensizlik’’. Bu devirde babana bile güvenmeyeceksin!. Aman kızım, aman oğlum kimseye güvenme. Devir eski devir değil.. Aman yavrum kimseyle konuşma,...

 • İSLAM DÜNYASI

  İçin­den geç­mek­te ol­du­ğu­muz san­cı­lı sü­reç, İs­lam Dün­ya­sı’nın ge­le­ce­ğin­de han­gi un­sur­la­rın “be­lir­le­yi­ci” ola­ca­ğı so­ru­su­nun ce­va­bı­nı her ak­tö­rün ken­di he­sa­bı­na gö­re ta­yin et­me mü­ca­de­le­si­ni an­la­tı­yor ay­nı...

 • Kim Suçlu

  Bugün Hidayete muhtaç insanlara dilimle, halimle ve kalbimle ne kadar yardım edebileceğim? SelamünAleyküm. Son zamanlarda psikologlar sürekli ‘’Olduğu gibi kabul edin, değiştirmeye çalışmayın. Kimse değişmez, yorulduğunuzla kalırsınız’’ konuları üzer...

 • İNGİLTERE

  1800 yılından ta ki 2.ci dünya savaşına kadar dünyada gelişen her olayın altında yer alıp dünyanın şekillenmesinde bir nevi tek söz sahibi olan  , 2.ci dünya savaşından sonra bir nevi Amerika Birleşik  Devletlerine bu görünen vazifesiniv devretmiştir...

 • Yıl ahir zaman..

  Yıl ahir zaman..İki binli yılları yaşıyoruz. Zaman o kadar hızlı geçiyor ki.. Tutamıyoruz, yakalayamıyoruz! Zaman ile birlikte hayatımızda da akıp giden, yakalayamadığımız o kadar çok ‘’ŞEY-LER’’ var ki. Uzun zamandır mutlu hissedemiyorum. Çevremizde...