Siz gönderin, biz yayınlayalım

 • DOLAR
  7,9701
  %0,41
 • EURO
  9,4633
  %0,76
 • ALTIN
  487,38
  %0,30
 • BIST
  1.191
  %-0,64
İCRA MÜDÜRLÜĞÜ Dosya No:	2012 / 1 İZALE-İ ŞUYUU

İCRA MÜDÜRLÜĞÜ Dosya No: 2012 / 1 İZALE-İ ŞUYUU

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

1 Tapu Kaydı                     :

Yerköy ilçesi Saray Beldesi Tapu Sicil Müdürlüğünde kayıtlı Yerköy ilçesi Saray Beldesi tapusunda , Köy içi mevkiindePARSEL

:243 ‘de kyıtlı256,00 m2’ lik ev ahır samanlık ve avlu niteliğindeki taşınmazın tamamı

Hali Hazır Durumu      :

Taşınmaz Yerköy ilçesi Saray Beldesi sınırılarında olup görünümü itibari ile tamamen yıkılmış ve boş bahçe durumundadır. Avlu

içerisinde 1 adet ceviz 5 adet erik 1 adet kiraz ve 1 adette söğüt ağacı vardır.

İmar Durumu                :

2 katlı konut alanı olarak kayıtlıdır.

Muhammen Bedeli      2.500,00 TL

Satış  Saati                     10:00                     10:05    Arası

2 Tapu Kaydı                     :

Yerköy ilçesi Saray Beldesi Tapu Sicil Müdürlüğünde kayıtlı Yerköy ilçesi Saray Beldesi tapusunda , Köy içi mevkiinde

PARSEL :244 ‘de kyıtlı240,00 m2’ lik bahçe niteliğindeki taşınmazın tamamı

Hali Hazır Durumu      :

Taşınmaz Yerköy ilçesi Saray Beldesi sınırılarında olup görünümü itibari tapu kayıtlarında her ne kadar bahçe olarak görünsede

üzerinde bir adet ev bulunmaktadır.67,00 m2′ lik alana sahip tek katlı 2 oda salon mutfak banyo ve wc’den oluşan tabanları B.A

şap duvarları plastik boyalı ahşap doğramalı tavanı ahşap yuvarlamalarla kaplı üzeri çatılı ev niteliğindedir.

İmar Durumu                :

2 katlı konut alanı olarak kayıtlıdır.

Muhammen Bedeli      10.000,00 TL

Satış  Saati                     10:10                     10:15    Arası

3 Tapu Kaydı                     :

Yerköy ilçesi Saray Beldesi Tapu Sicil Müdürlüğünde kayıtlı Yerköy ilçesi Saray Beldesi tapusunda , Kuşyakası mevkiinde

PARSEL :965 ‘de kayıtlı8.000,00 m2’ lik tarla niteliğindeki taşınmazın tamamı

Hali Hazır Durumu      :

Taşınmaz Yerköy ilçesi Saray Beldesi sınırılarında olup kıraç niteliktedir.

İmar Durumu                :

Taşınmaz Belediye teşkilatı sınırları içerisinde olmayıp mücavir alan dışında kalmaktadır.

Muhammen Bedeli      8.000,00 TL

Satış  Saati                     10:20                     10:25    Arası

4 Tapu Kaydı                     :

Yerköy ilçesi Saray Beldesi Tapu Sicil Müdürlüğünde kayıtlı Yerköy ilçesi Saray Beldesi tapusunda , Sulukepir mevkiinde

PARSEL :1033 ‘de kayıtlı4569 m2’ lik tarla niteliğindeki taşınmazın tamamı

Hali Hazır Durumu      :

Taşınmaz Yerköy ilçesi Saray Beldesi sınırılarında olup kıraç niteliktedir.

İmar Durumu                :

Taşınmaz Belediye teşkilatı sınırları içerisinde olmayıp mücavir alan dışında kalmaktadır.

Muhammen Bedeli      4.570,00 TL

Satış  Saati                     10:30                     10:35    Arası

 

5 Tapu Kaydı                     :

Yerköy ilçesi Saray Beldesi Tapu Sicil Müdürlüğünde kayıtlı Yerköy ilçesi Saray Beldesi tapusunda , kepir mevkiinde PARSEL :

1627 ‘de kayıtlı2800 m2’ lik tarla niteliğindeki taşınmazın tamamı

Hali Hazır Durumu      :

Taşınmaz Yerköy ilçesi Saray Beldesi sınırılarında olup sulanabilir niteliktedir. İçerisinde 20 adet kavak 8 adet söğüt 8 adet elma

3 adet ayva 2 adette armut ağacı vardır.

İmar Durumu                :

Taşınmaz Belediye teşkilatı sınırları içerisinde olmayıp mücavir alan dışında kalmaktadır.

Muhammen Bedeli      7.000,00 TL

Satış  Saati                     10:40                     10:45    Arası

6 Tapu Kaydı                     :

Yerköy ilçesi Saray Beldesi Tapu Sicil Müdürlüğünde kayıtlı Yerköy ilçesi Saray Beldesi tapusunda , Akhüyük mevkiinde

PARSEL :2247 ‘de kayıtlı15512 m2’ lik tarla niteliğindeki taşınmazın tamamı

Hali Hazır Durumu      :

Taşınmaz Yerköy ilçesi Saray Beldesi sınırılarında olup kıraç niteliktedir

İmar Durumu                :

Taşınmaz Belediye teşkilatı sınırları içerisinde olmayıp mücavir alan dışında kalmaktadır.

Muhammen Bedeli      15.510,00 TL

Satış  Saati                     10:50                     10:55    Arası

7 Tapu Kaydı                     :

Yerköy ilçesi Saray Beldesi Tapu Sicil Müdürlüğünde kayıtlı Yerköy ilçesi Saray Beldesi tapusunda , Paşapınarı mevkiinde

PARSEL :1234 ‘de kayıtlı12600 m2’ lik tarla niteliğindeki taşınmazın tamamı

Hali Hazır Durumu      :

Taşınmaz Yerköy ilçesi Saray Beldesi sınırılarında olup kıraç niteliktedir

İmar Durumu                :

Taşınmaz Belediye teşkilatı sınırları içerisinde olmayıp mücavir alan dışında kalmaktadır.

Muhammen Bedeli      12.600,00 TL

Satış  Saati                     11:00                     11:05    Arası

8 Tapu Kaydı                     :

Yerköy ilçesi Saray Beldesi Tapu Sicil Müdürlüğünde kayıtlı Yerköy ilçesi Saray Beldesi tapusunda , Gölyeri mevkiinde

PARSEL :1360 ‘de kayıtlı11200 m2’ lik tarla niteliğindeki taşınmazın tamamı

Hali Hazır Durumu      :

Taşınmaz Yerköy ilçesi Saray Beldesi sınırılarında olup kıraç niteliktedir

İmar Durumu                :

Taşınmaz Belediye teşkilatı sınırları içerisinde olmayıp mücavir alan dışında kalmaktadır.

Muhammen Bedeli      11.200,00 TL

Satış  Saati                     11:10                     11:15    Arası

9 Tapu Kaydı                     :

Yerköy ilçesi Saray Beldesi Tapu Sicil Müdürlüğünde kayıtlı Yerköy ilçesi Saray Beldesi tapusunda , Kuruözü mevkiinde

PARSEL :2733 ‘de kayıtlı14488 m2’ lik tarla niteliğindeki taşınmazın tamamı

Hali Hazır Durumu      :

Taşınmaz Yerköy ilçesi Saray Beldesi sınırılarında olup kıraç niteliktedir

İmar Durumu                :

Taşınmaz Belediye teşkilatı sınırları içerisinde olmayıp mücavir alan dışında kalmaktadır.

Muhammen Bedeli      14.490,00 TL

Satış  Saati                     11:20                     11:25    Arası

 

10 Tapu Kaydı                     :

Yerköy ilçesi Saray Beldesi Tapu Sicil Müdürlüğünde kayıtlı Yerköy ilçesi Saray Beldesi tapusunda , Çardakgüney mevkiinde

PARSEL :3001 ‘de kayıtlı4100 m2’ lik tarla niteliğindeki taşınmazın tamamı

Hali Hazır Durumu      :

Taşınmaz Yerköy ilçesi Saray Beldesi sınırılarında olup kıraç niteliktedir

İmar Durumu                :

Taşınmaz Belediye teşkilatı sınırları içerisinde olmayıp mücavir alan dışında kalmaktadır.

Muhammen Bedeli      4.100,00 TL

Satış  Saati                     11:30                     11:35    Arası

Satış Şartları                  :

1-Satış  04.09.2012  günü yukarıda belirtilen saatler arasında YERKÖY İZALE – İ ŞUYUU SATIŞ ODASI adresinde açık artırma

suretiyle yapılacaktır.Bu artırmada tahmin edilen değerin %60’ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış ve

paylaştırma giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedele alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak

şartiyle 14.09.2012 günü YERKÖY İZALE – İ ŞUYUU SATIŞ ODASI adresinde yukarıda belirtilen  saatler arasında ikinci

artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacaklıların alacağını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale

olunur. Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin % 40 ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan

alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla

bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin %20’si nispetinde Türk Lirası peşin para  veya bu miktar kadar milli bir

bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil

verilebilir. Tapu alım harcı, damga vergisi ile K.D.V. alıcıya aittir. Birikmiş vergiler ve tellaliye ücreti satış bedelinden ödenir.

3-İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin  (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını

dayanağı belgeler ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça

paylaştırmadan hariç bırakılacaktır.

4-İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri

bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale

farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden

alınacaktır.

5-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği

gönderilebilir.

6-Satışa istirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca  bilgi almak  isteyenlerin

yukarıda yazılı dosya  numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

İş bu ilan tebligat yapılamayan ilgililere tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur.

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

Ucuz Davetiye - Davetiye Modelleri
reklam
NÖBETCİ ECZANE