İLAN YERKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN YERKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
14 Aralık 2017 Perşembe - 542 kez okunmuş
Facebook 0 Twitter 0

1- Mülkiyeti Belediyemize ait İlçenin Haşim KILIÇ Mahallesi Bünyamin GAYRETLİ (Talatpaşa) caddesinde bulunan, Belediye Ekmek Fırını bir yıllığı 36.000,00.TL. Muhammen bedelle 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre 28.12.2017 Perşembe günü saat 10.00’de Belediye Encümeni huzurunda kiraya verilecektir.
2- İhaleye ait kira şartnamesi Belediyemiz Emlak ve Tahakkuk Şefliğinden mesai saatleri içinde temin edilebilir.
3- İşyerine ait geçici teminat % 3 olup, ihaleye katılacaklar geçici teminatlarını ihale günü saat: 10.00’dan önce Belediyemiz veznesine yatırmaları gerekmektedir.
4- İşyerlerine ait kati teminat % 6 olup ihaleyi kazandıktan sonra Belediyemiz veznesine yatırmaları gerekmektedir.
5- İhaleye katılacak olanlardan istenen belgeler.
5.1 Dilekçe
5.2 Nüfus cüzdanı fotokopisi (Gerçek Kişiler için).
5.3 Kanuni ikametgâh belgesi.
5.4 Tüzel kişilerde, tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son bir yıl içerisinde alınmış Ticaret Sicil Gazetesi ve Sicil Kayıt Belgesi.
6- İhaleye katılacak olan gerçek veya tüzel kişilerin Yerköy belediyesine herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge.
7- Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İlgililere ilanen duyurulur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu sitedeki tariflerin izinsiz kopyalanması yasaktır.