HABER GÖNDER

 • DOLAR
  $1.195,9300
  ( ₺1,45 )
 • EURO
  $0,2736
  %0,18
 • ALTIN
  $35.088,0000
  %0,33
 • BIST
  90,8164
  ( ₺0,02 )
T.C. YERKÖY İCRA DAİRESİ 2013/195 TLMT.

T.C. YERKÖY İCRA DAİRESİ 2013/195 TLMT.

T.C. YERKÖY İCRA DAİRESİ 2013/195 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
 
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Yozgat ili, Yerköy İlçesi, Yamuklar Köyü 174 ada, 159 nolu parselde kayıtlı5386,86 m2 alanlı kargir un fabrikası ambar ve tarlası nitelikli taşınmaz mütemmim cüz/teferruat niteliğindeki makineler ve elektrik malzemeleri ile birlikte bir borç nedeniyle açık artırma suretiyle satılacaktır. Parsel Yerköy ilçe merkezinin6 km kuzey batı kısmında ve Yerköy-Ankara devlet karayolunun kenarındadır. Parsel devlet karayoluna cepheli olup düz arazi durumundadır. Parsel üzerinde Mandıracılar Un ismi ile un fabrikası ve müştemilatı bulunmaktadır. Parselin kuzey doğu kösesinde ambar bulunmaktadır. 20,5 x 20,0 =410,0 m2 alana sahiptir. Tuğla duvarlı, düz beton sıvalıdır. Yerler düz beton kaplamalıdır. Çatısı çelik sistem makası ve üzeri saç kaplamalıdır. Önü açık vaziyettedir. İç yüksekliği 5 metredir. Ambara bitişik vaziyette ve ambarın batısında 3 gözlü depo bulunmaktadır. Betonarme yapı olup duvarları tuğla örülü ve beton sıvalıdır. İç yer döşemeleri beton kaplıdır. Ön tarafları açık vaziyettedir. Kapısı ve çatı örtüsü yoktur. Her bir bölüm 14,0 x 4,5=63,0 m² alana sahip olup toplamda190,0 m2 dir. Parselin orta kısmında un fabrikası binası, doğusunda silo kısmı ve batısında deposu bulunmaktadır. Silo kısmı 8,0 x 8,0 =64 m² alana sahip olup, 2 katlı olarak yapılmıştır. Betonarme yapıdır. Alt katta buğday boşaltma yeri olup, üst katı depo seklinde kullanılmaktadır. Tuğla duvarlı ve beton sıvalıdır. Çatı sistemi olmayıp düz beton tabliyelidir. Fabrika kısmı (11×7,5) + (6×8) + (10×3) =160,50 m² alan üzerine yapılmıştır.
Betonarme yapıdır. Toplam 4 katlıdır. Fabrikanın toplam yüksekliği 15,50 metredir. Duvarlar tuğla örülü ve düz beton sıvalı ve plastik badanalıdır. Yerler komple betondur. Fabrikanın batı kısmında deposu bulunmaktadır. 3 bölmeli olarak yapılmıştır. 1.bölümün çatı kısmı betonarme kafes sistem üzerine ahşap kaplama ve üzerine sac kaplama seklinde yapılmış olup, yerler mozaik kaplamalıdır. 2.bölümün çatı kısmı betonarme kafes sistem üzerine ahşap kaplama ve üzerine kiremit kaplama seklinde yapılmış olup, yerler mozaik kaplamalıdır. 3. kısım basit profil makas sistemi üzerine ahşap kaplama ve üzerine kiremit kaplama seklinde yapılmıştır. Yerler düz beton kaplamalıdır.1. depo 23,0 x 6 =138 m2, 2. depo 23,0 x 6 =138 m2, 3. depo 26,0 x 6 =156 m2, TOPLAM =432,0 m2dir. Parselin kuzey batı kısmında ve deponun bitişiğinde yükleme yapan araçların iklim şartlarından korunması için çelik sistemle yapılmış, üzeri sac kaplamalı, yanları açık, yerler toprak olan basit koruma yapılmıştır. 17 x 8,50 =145 m2alan üzerine yapılmıştır.5 metreyüksekliğindedir. Parselin güney batı kısmında 2 katlı idari bina ve yemekhane bulunmaktadır. Alt kat 2 kısım olarak yapılmıştır. Doğuya bakan kısım idari bölüm olup,64 m2alan üzerinedir. 2 oda, 1 hol ve laboratuar bulunmaktadır. batıya bakan kısım mutfak ve soyunma bölümü seklinde yapılmış olup,40 m2alana sahiptir. Alt kat komple104 m2alana sahiptir. İdari binanın üst katı ise dinlenme odası, müdür odası ve teras bulunmaktadır. Dinlenme bölümü şuanda bekçi lojmanı seklinde olup, duvarlar düz sıvalı ve plastik boyalıdır. İçerisinde banyo-WC bulunmaktadır. Müdür odası ise duvarlar komple lambri kaplamalıdır. Toplam 8,5 x 7,5 =64 m2alana sahip olup önünde40 m2terası bulunmaktadır. Parselin güney batı kösesinde ve idari binanın batı kısmında 15 x 6,5 =98 m2profil sistemle yapılmış kamelya seklinde kullanılan sundurma bulunmaktadır. Basit olarak profil ile üzeri kapatılmış olup yanları açık vaziyettedir. Parsel elektrik, su, telefon altyapı hizmetlerinden faydalanmaktadır. Ulaşım problemi yoktur. İlçe dolmuşları ile ulaşım sağlanmaktadır. Kargir Un Fabrikası, Ambar ve Tarlasının toplam yapı değeri 870.000,00 TL’dir. Un Fabrikası içerisinde mevcut makineler: 4 adet Paçal makinesi (buğday götürücü) 40.000 TL, 1 adet teknik marka buğday yıkama makinesi 85.000 TL, 1 adet elevatör 5.000 TL, 16 adet (380 Volt) elektrik dinamosu 40.000 TL, Teknir marka 3 adet irmik fanı 30.000 TL, 2 adet geri dönüşüm ünitesi 5.000 TL, 1 adet Proter Marka, Kırma Topu Ünitesi (10 adet top) 35.000 TL, 1 adet Aydın Trafo marka Hava Kompresörü 3.000 TL, 2 adet,500 kgkapasiteli taralsa marka kantar 1.000 TL, 2 adet paketleme ünitesi (gubur) 10.000 TL, 1 adet eleksan marka eleme satarü 6.000 TL, 1 adet eleme makinesi 5.000 TL, 2 adet canmak marka 1400 hp kabuk soyma makinesi 10.000 TL; 24 adet Kırk Develi Marka Hava Kilidi 24.000 TL, 2 adet Aybakar marka (havalı 120’lik) Vals 50.000 TL, 6 adet Yasar Apak marka (100’lük) mekanik vals 120.000 TL, 2 adet kepek fırçası 5.000 TL, 1 adet teknik marka tas ayırıcısı (aspratörü dahil) 22.000 TL, 2 adet eleksan marka elek 50.000 TL; 1 adet
famas marka 60 hp pinomatik 40.000 TL, 1 adet filtre 25.000 TL, 4 adet buğday götürücüsü 20.000 TL, 1 tonluk vinç 1.500 TL, 1 adet, 80 tonluk Taralsa marka kantar 40.000 TL, 1 adet dilsizler marka yükleme bandı 6.000 TL, 3 adet, 12 m’lik elektrikli helezon 9.000 TL, 2 adet, 10 m2’Lik elektrikli helezon 4.000 TL, 1 adet 8 m’lik elektrikli helezon 1.000 TL, 1 adet 16 m’lik helezon 10.000 TL olmak üzere toplam 702.500 TL makine değeri mevcuttur. Yapı üzerinde bulunan elektrik malzemeleri:1500 kg, demir direkler (D12, T25k, T10) 2.250 TL, 1 adet harici tip ayırıcı 250,00 TL,5 kgQ8 bakır bara 50,00 TL,40 kgSwallow iletken 100,00 TL, 18 adet 36 KV VHD 35 izalatör 250,00 TL, 1 adet 250 KVA harici tip pano 1.500 TL, 1 adet 250 KVA harici tip trafo 3.000 TL,20 metre3x70+35 NYY kablo 500,00 TL olmak üzere toplam 7.900 TL elektrik malzeme değeri vardır. Yapı değeri 870.000,00 TL, makine değeri 702.500 TL ve elektrik malzeme değeri 7.900 TL olmak üzere toplam 1.580.400,00 TL değeri vardır.
Adresi: Yerköy Ankara Devlet Karayolu Üzeri Yamuklar Mevkii (Mandıracı Un Fabrikası) Yerköy/ YOZGAT
Yüzölçümü: 5.386,86 m2
Arsa Payı:
İmar Durumu: Belediye İmar Sınırı ve Mücavir Alanı Dışındadır.
Kıymeti: 1.580.400,00 TL
KDV Oranı: %18
Kaydındaki Şerhler: 1-Tarım Reformu Yozgat Bölge Müd. 13/04/2010 tarih ve 225-598 sayılı yazıları.
2-Ölçü krokisinde gösterilen kargir ev ve iki adet kargir depo 2010 yılında tapu kayıt
maliki Mandıracı Un ve Gıda Pet. Ürün. Nak. Tarım. Ve Hay. Ltd. Şti. tarafından inşaa edilmiştir.
3-Ölçü krokisinde A harfi ile gösterilen kargir deponun C harfi ile gösterilen1,57 m2’lik kısmının aynı anda 160 nolu parsele ve ölçü krokisinde D harfi ile gösterilen338,86 m’lik kısım tapu kayıt maliki tarafından duvar çekmek suretiyle dereye tecavüzlüdür.
1. Satış Günü: 13/12/2013 günü 14:00 – 14:10 arası
2. Satış Günü: 13/01/2014 günü 14:00 – 14:10 arası
Satış Yeri: YERKÖY ADLIYESI 2.KAT IZALE-I SUYUU SATIS ODASI
2 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Yozgat ili, Yerköy İlçesi Sağlık Mahallesi, 113 ada, 20 nolu parselde4045,51 m2 alana sahip arsa olarak kayıtlı taşınmaz mütemmim cüz/teferruat niteliğindeki makineler ile birlikte bir borç nedeniyle açık artırma suretiyle satılacaktır. Tapu kaydında her ne kadar arsa yazılı olsa da parsel üzerinde ardiye ve müştemilatı bulunmaktadır. Parsel Sekili Beldesinin içerisinde Yerköy-Ankara devlet karayolu üzerindedir ve karayoluna cephelidir. Yaklaşık düz eğimli arazi durumundadır. Parsel üzerinde ardiye ve 1 adet tek katlı dükkan bulunmaktadır. Dükkanın doğu kısmı büro ve mutfak bölümü olup, batı kısmı komple depo seklindedir. Dükkanın dış cepheleri alüminyum doğramalıdır. İç kısımda 1 adet büro köşe başı dükkan, 1 adet içeride büro, 1 oda, mutfak, banyo ve WC ile batı kısımda büyük bir depo mevcuttur. Dükkan dıştan dışa 16,50 x 20,0 =330 m2 alana sahiptir. Duvarlar düz beton sıvalı ve plastik badanalıdır. Yerler komple karo seramik döşemelidir. Mutfak bölümünde mutfak tezgahı ve dolabı bulunmaktadır. Banyo WC kısmı fayans döşemelidir. Bina kiremit çatılı olup, herhangi bir ısıtma sistemi yoktur. Parselin kuzey batı kısmında 2 bölmeli açık garaj seklinde yapı bulunmaktadır. Betonarme olarak inşa edilmiş olup önü açık depo olarak kullanılmaktadır. Duvarlar tuğla örülü ve beton sıvalıdır. Kiremit çatılıdır.
Tabliyesi olmayıp basit ahşap makas ile matı yapılmış olup üzeri kiremit kaplamlıdır. Tabanı düz beton kaplamalıdır. Toplam160 m2alana sahip olup yapının yüksekliği 4 metredir. Parselin kuzeyinde160 m2kapalı depo bulunmaktadır. Tabliyesi olmayıp çelik makas sistemli olup üzeri sac kaplamalıdır. Duvarlar tuğla örülü ve beton sıvalıdır. Demir kapılıdır. Yerler beton döşemelidir. Kapalı depo seklinde inşa edilmiştir. İç yüksekliği 4 metredir. Parsel etrafında yüksekliği2,50 metreolan bahçe duvarı ile çevrilidir. Parsel içi komple saha betonu olarak kaplanmıştır. Parsel elektrik, su, telefon altyapı hizmetlerinden faydalanmaktadır. Ulaşım problemi yoktur. İlçe dolmuşları ile ulaşım sağlanmaktadır. Zahire Deposu olarak toplam değeri 388.235,00 TL’dir. Söz konusu yapıda ayrıca 1 adet yükleme bandı 2.500,00TL, 1 adet eski değirmen düzeneği 4.000,00 TL, 1 adet arpa kırma makinesi ve helezon 4.000,00 TL, 1 adet Taralsa marka 80 tonluk hassas kantar 30.000 TL, 2 adet dilsizler marka 12 m’lik helezon 6.000 TL, 2 adet dilsizler marka 10 m’lik helezon 4.000 TL, 1 adet 8 m’lik helezon 1.000 TL olmak üzere 51.500 TL değerinde makine mevcut olup, böylelikle
toplam kıymeti 439.735,00 TL’dir
Adresi: Sekili Beldesi Yerköy-Ankara Devlet Karayolu Üzeri Mandıracı Zahire Deposu Yerköy / YOZGAT
Yüzölçümü: 4.045,51 m2
Arsa Payı:
İmar Durumu: Var
Kıymeti: 439.735,00 TL
KDV Oranı: %18
Kaydındaki Şerhler: 1-Ölçü krokisinde gösterilen kargir dükkan ve kargir ambar ve kantar tapu maliki Mehmet oğlu Mustafa Mandıracı tarafından 2005 yılında inşaa edilmiştir. 2-3083 S.Y’nın Uygulama Yönetmeliğinin 24.maddesine göre tapulaştırma alanına alınmıştır.
1. Satış Günü: 13/12/2013 günü 14:15 – 14:25 arası
2. Satış Günü: 13/01/2014 günü 14:15 – 14:25 arası
Satış Yeri: YERKÖY ADLIYESI 2.KAT IZALE-I SUYUU SATIS ODASI
3 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Yozgat ili, Yerköy İlçesi Varlık Mahallesinde 115 ada, 1 nolu parselde3804,46 m2 alana sahip Benzin Mazot LPG İstasyonu Servisi Alanı ve Arsası niteliğindeki taşınmaz mütemmim cüz/teferruat niteliğindeki makineler ve elektrik malzemeleri ile birlikte bir borç nedeniyle açık artırma suretiyle satılacaktır. Parsel Sekili Beldesinin500 metre batısında Ankara-Yerköy devlet karayolu üzerindedir ve karayoluna cephelidir. Yaklaşık düz eğimli arazi durumundadır. Parsel üzerinde TERMO isimli benzinlik bulunmaktadır. Parsel üzerinde 1 adet idari bina ve 1 adet yıkama bölümü bulunmaktadır. Ancak yıkama bölümünün büyük kısmı batıda bulunan başka parsel üzerindedir. Ayrıca kanopi ve akaryakıt pompaları bulunmaktadır. İdari bina 2 katlı olup, üst katta idari kısım ve market kısmı bulunmaktadır. Toplam75 m2 alana sahiptir.
Camekanlar alüminyum doğramalıdır. Yerler karo seramik kaplamalıdır. Duvarlar alçı sıva ve saten boyalıdır. Binanın güney doğu kısmında WC ler bulunmaktadır. Kat yüksekliği 3,0 metredir. Binanın alt katında ise 4 bölmeli depo ve motorların bulunduğu bölgeler vardır. Alt katta duvarları tuğla örülü düz beton sıvalı ve boyasız durumdadır. İç kapılar yoktur. Dış kapısı demir doğramalıdır. Kat yüksekliği 3,50 metredir. Saha içerisinde bulunan yıkama bölümünün 2/3 kısmı başka parsel üzerindedir. Basit profil sistem ile yapılmış olup üzeri polikarbon kaplamalıdır. Saha içerisinde bulunan lastik tamir bölümünün ise tamamı başka parsel üzerindedir. İstasyon sahası komple beton parke döşelidir. Parsel elektrik, su, telefon altyapı hizmetlerinden faydalanmaktadır. Ulaşım problemi yoktur. İlçe dolmuşları ile ulaşım sağlanmakta olup bina ve yapı değeri 374.114,00 TL’dir. Yapı üzerinde mevcut makineler: 1 adet kanopi (25m-10m h=4,80 m) 45.000 TL, 2 adet petrosan marka 6 tabancalı akaryakıt pompası 24.000 TL, 1 adet30.000 litrekapasiteli yer altı tankı 7.000,00 TL, 1 adet10.000 litrekapasiteli yer altı akaryakıt tankı 4.500,00 TL, 1 adet8.000 litrekapasiteli yer altı akaryakıt tankı 3.000,00 TL, 1 adet7.000 litrekapasiteli yer altı akaryakıt tankı 2.750,00 TL, 1 adet yangın dolabı 300,00 TL olmak üzere 86.550,00 TL makine değeri vardır. Benzin istasyonunda elektrik malzemeleri olarak 5 adet 5 m’lik, bahçe aydınlatma direği 500,00 TL, 1 adet 50 KVA dahili tip pano 600,00 TL, 1 adet paratoner tesisatı 1.000,00 TL olmak üzere toplam 2.100 TL değeri vardır. Böylelikle söz konusu yapı değeri 374.114,00 TL, makine değeri 86.550 TL ve elektrik malzeme değeri 2.100,00 TL olmak üzere toplam 462.764,00 TL değeri vardır.
Adresi: Ankara-Yerköy Devlet Karayolu Üzeri (Sekili) Yerköy / YOZGAT (Termo Petrol
İstasyonu)
Yüzölçümü: 3.804,46 m2
Arsa Payı:
İmar Durumu: Var
Kıymeti: 462.764,00 TL
KDV Oranı: %18
Kaydındaki Şerhler:
1. Satış Günü: 13/12/2013 günü 14:30 – 14:40 arası
2. Satış Günü: 13/01/2014 günü 14:30 – 14:40 arası
Satış Yeri: YERKÖY ADLIYESI 2.KAT IZALE-I SUYUU SATIS ODASI
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma
tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif
verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki besinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2013/195 Tlmt. Sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

Ucuz Davetiye - Davetiye Modelleri
reklam
NÖBETCİ ECZANE