HABER GÖNDER

YERKÖY İcra ve İflas Müdürlüğü  Dosya No: 2012/3 İzalei Şuyu

YERKÖY İcra ve İflas Müdürlüğü Dosya No: 2012/3 İzalei Şuyu

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
1 Tapu Kaydı                     :
Yozgat İli, Yerköy İlçesi Tapu Müdürlüğünde kayıtlı, Yerköy İlçesinin Delice Köyü Tapusunda, Kangallı mevkiinde, Cilt No:3,
Sayfa No:266’da kain, 266 parselde kayıtlı,20.000,000 m2’lik “tarla” niteliğindeki taşınmazın TAMAMI
Hali Hazır Durumu      :
Taşınmaz, Yerköy İlçesi, Delice Köyü sınırları içerisinde bulunup, kıraç nitelikli tarladır.
İmar Durumu                :
Taşınmaz Belediye Teşkilatı Olmayan Mücavir alan dışında kalmaktadır. İmar durumu yoktur.
Muhammen Bedeli      7.000,00 TL
Satış  Saati                     10:30                     10:40    Arası
2 Tapu Kaydı                     :
Yozgat İli, Yerköy İlçesi Tapu Müdürlüğünde kayıtlı, Yerköy İlçesinin Delice Köyü Tapusunda, Kangallı mevkiinde, Cilt No:3,
Sayfa No:277’de kain, 267 parselde kayıtlı,35.250,00 m2’lik “tarla” niteliğindeki taşınmazın TAMAMI
Hali Hazır Durumu      :
Taşınmaz, Yerköy İlçesi, Delice Köyü sınırları içerisinde bulunup, kıraç nitelikli tarladır.
İmar Durumu                :
Taşınmaz Belediye Teşkilatı Olmayan Mücavir alan dışında kalmaktadır. İmar durumu yoktur.
Muhammen Bedeli       12.337,50 TL
Satış  Saati                     10:45                     10:55    Arası
3 Tapu Kaydı                     :
Yozgat İli, Yerköy İlçesi Tapu Müdürlüğünde kayıtlı, Yerköy İlçesinin Delice Köyü Tapusunda, Kangallı mevkiinde, Cilt No:3,
Sayfa No:281’de kain, 281 parselde kayıtlı,37.750,00 m2’lik “tarla” niteliğindeki taşınmazın TAMAMI
Hali Hazır Durumu      :
Taşınmaz, Yerköy İlçesi, Delice Köyü sınırları içerisinde bulunup, kıraç nitelikli tarladır.
İmar Durumu                :
Taşınmaz Belediye Teşkilatı Olmayan Mücavir alan dışında kalmaktadır. İmar durumu yoktur.
Muhammen Bedeli      13.212,50 TL
Satış  Saati                     11:00                     11:10    Arası
4 Tapu Kaydı                     :
Yozgat İli, Yerköy İlçesi Tapu Müdürlüğünde kayıtlı, Yerköy İlçesinin Delice Köyü Tapusunda, Kangallı mevkiinde, Cilt No:4,
Sayfa No:311’de kain, 311 parselde kayıtlı,20.550,00 m2’lik “tarla” niteliğindeki taşınmazın TAMAMI
Hali Hazır Durumu      :
Taşınmaz, Yerköy İlçesi, Delice Köyü sınırları içerisinde bulunup, kıraç nitelikli tarladır.
İmar Durumu                :
Taşınmaz Belediye Teşkilatı Olmayan Mücavir alan dışında kalmaktadır. İmar durumu yoktur.
Muhammen Bedeli      7.192,50 TL
Satış  Saati                     11:15                     11:25    Arası
 
5 Tapu Kaydı                     :
Yozgat İli, Yerköy İlçesi Tapu Müdürlüğünde kayıtlı, Yerköy İlçesinin Delice Köyü Tapusunda, Köyiçi mevkiinde, Cilt No:7,
Sayfa No:636’da kain, 636 parselde kayıtlı,1.260,00 m2’lik “Kerpiç Ev ve Avlusu” niteliğindeki taşınmazın TAMAMI
Hali Hazır Durumu      :
Taşınmaz, Yerköy İlçesi, Delice Köyü sınırları içerisinde olup, taşınmaz, kerpiç ev ve avlusu cinsinde olup kıraç niletiktedir.
Taşınmaz üzerinde 4 adet kavak ağacı, 1 adet şeftali ağacı, 4 adet kiraz ağacı, 1 adet Asma (omca) bulunmakta olup, zirai anlamda
herhangi bir bakımının yapılmadığından söz konusu ağaçlar çok kötü durumda ve meyve veremeyecek durumda bulunduklarından
dolayı ekonomik olarak bir değer taşımadığından ağaçların kıymet taktir hesaplaması yapılmamış, Taşınmaz hali hazır durumunda
bahçe ve arsası nitleiği taşıdığından değeri buna göre belirlenmiştir.
İmar Durumu                :
Taşınmaz Belediye Teşkilatı Olmayan Mücavir alan dışında kalmaktadır. İmar durumu yoktur.
Muhammen Bedeli      2.500,00 TL
Satış  Saati                     11:30                     11:40    Arası
Satış Şartları                  :
1-Satış  17.12.2012  günü yukarıda belirtilen saatler arasında Yerköy Adliyesi İzale-i Şuyu Salonu adresinde açık artırma suretiyle
yapılacaktır.Bu artırmada tahmin edilen değerin %60’ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış ve paylaştırma
giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedele alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak şartiyle
27.12.2012 günü Yerköy Adliyesi İzale-i Şuyu Salonu adresinde yukarıda belirtilen  saatler arasında ikinci artırmaya çıkarılacaktır.
Bu artırmada da rüçhanlı alacaklıların alacağını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Şu kadar ki,
artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin % 40 ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların
toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı
çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin %20’si nispetinde Türk Lirası peşin para  veya bu miktar kadar milli bir
bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil
verilebilir. Tapu alım harcı, damga vergisi ile K.D.V. alıcıya aittir. Birikmiş vergiler ve tellaliye ücreti satış bedelinden ödenir.
3-İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin  (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını
dayanağı belgeler ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça
paylaştırmadan hariç bırakılacaktır.
4-İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri
bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale
farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden
alınacaktır.
5-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği
gönderilebilir.
6-Satışa istirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca  bilgi almak  isteyenlerin
yukarıda yazılı dosya  numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
İş bu ilan tebligat yapılamayan ilgililere tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur.
(*)İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleride dahildir.
 
(İİK m.126)

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

Ucuz Davetiye - Davetiye Modelleri
reklam
NÖBETCİ ECZANE