YERKÖY İcra ve İflas Müdürlüğü Dosya No: 2012/3 İzalei Şuyu

YERKÖY İcra ve İflas Müdürlüğü  Dosya No: 2012/3 İzalei Şuyu
14 Kasım 2012 Çarşamba - 1426 kez okunmuş
Facebook 0 Twitter 0

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

1 Tapu Kaydı                     :

Yozgat İli, Yerköy İlçesi Tapu Müdürlüğünde kayıtlı, Yerköy İlçesinin Delice Köyü Tapusunda, Kangallı mevkiinde, Cilt No:3,

Sayfa No:266’da kain, 266 parselde kayıtlı,20.000,000 m2’lik “tarla” niteliğindeki taşınmazın TAMAMI

Hali Hazır Durumu      :

Taşınmaz, Yerköy İlçesi, Delice Köyü sınırları içerisinde bulunup, kıraç nitelikli tarladır.

İmar Durumu                :

Taşınmaz Belediye Teşkilatı Olmayan Mücavir alan dışında kalmaktadır. İmar durumu yoktur.

Muhammen Bedeli      7.000,00 TL

Satış  Saati                     10:30                     10:40    Arası

2 Tapu Kaydı                     :

Yozgat İli, Yerköy İlçesi Tapu Müdürlüğünde kayıtlı, Yerköy İlçesinin Delice Köyü Tapusunda, Kangallı mevkiinde, Cilt No:3,

Sayfa No:277’de kain, 267 parselde kayıtlı,35.250,00 m2’lik “tarla” niteliğindeki taşınmazın TAMAMI

Hali Hazır Durumu      :

Taşınmaz, Yerköy İlçesi, Delice Köyü sınırları içerisinde bulunup, kıraç nitelikli tarladır.

İmar Durumu                :

Taşınmaz Belediye Teşkilatı Olmayan Mücavir alan dışında kalmaktadır. İmar durumu yoktur.

Muhammen Bedeli       12.337,50 TL

Satış  Saati                     10:45                     10:55    Arası

3 Tapu Kaydı                     :

Yozgat İli, Yerköy İlçesi Tapu Müdürlüğünde kayıtlı, Yerköy İlçesinin Delice Köyü Tapusunda, Kangallı mevkiinde, Cilt No:3,

Sayfa No:281’de kain, 281 parselde kayıtlı,37.750,00 m2’lik “tarla” niteliğindeki taşınmazın TAMAMI

Hali Hazır Durumu      :

Taşınmaz, Yerköy İlçesi, Delice Köyü sınırları içerisinde bulunup, kıraç nitelikli tarladır.

İmar Durumu                :

Taşınmaz Belediye Teşkilatı Olmayan Mücavir alan dışında kalmaktadır. İmar durumu yoktur.

Muhammen Bedeli      13.212,50 TL

Satış  Saati                     11:00                     11:10    Arası

4 Tapu Kaydı                     :

Yozgat İli, Yerköy İlçesi Tapu Müdürlüğünde kayıtlı, Yerköy İlçesinin Delice Köyü Tapusunda, Kangallı mevkiinde, Cilt No:4,

Sayfa No:311’de kain, 311 parselde kayıtlı,20.550,00 m2’lik “tarla” niteliğindeki taşınmazın TAMAMI

Hali Hazır Durumu      :

Taşınmaz, Yerköy İlçesi, Delice Köyü sınırları içerisinde bulunup, kıraç nitelikli tarladır.

İmar Durumu                :

Taşınmaz Belediye Teşkilatı Olmayan Mücavir alan dışında kalmaktadır. İmar durumu yoktur.

Muhammen Bedeli      7.192,50 TL

Satış  Saati                     11:15                     11:25    Arası

 

5 Tapu Kaydı                     :

Yozgat İli, Yerköy İlçesi Tapu Müdürlüğünde kayıtlı, Yerköy İlçesinin Delice Köyü Tapusunda, Köyiçi mevkiinde, Cilt No:7,

Sayfa No:636’da kain, 636 parselde kayıtlı,1.260,00 m2’lik “Kerpiç Ev ve Avlusu” niteliğindeki taşınmazın TAMAMI

Hali Hazır Durumu      :

Taşınmaz, Yerköy İlçesi, Delice Köyü sınırları içerisinde olup, taşınmaz, kerpiç ev ve avlusu cinsinde olup kıraç niletiktedir.

Taşınmaz üzerinde 4 adet kavak ağacı, 1 adet şeftali ağacı, 4 adet kiraz ağacı, 1 adet Asma (omca) bulunmakta olup, zirai anlamda

herhangi bir bakımının yapılmadığından söz konusu ağaçlar çok kötü durumda ve meyve veremeyecek durumda bulunduklarından

dolayı ekonomik olarak bir değer taşımadığından ağaçların kıymet taktir hesaplaması yapılmamış, Taşınmaz hali hazır durumunda

bahçe ve arsası nitleiği taşıdığından değeri buna göre belirlenmiştir.

İmar Durumu                :

Taşınmaz Belediye Teşkilatı Olmayan Mücavir alan dışında kalmaktadır. İmar durumu yoktur.

Muhammen Bedeli      2.500,00 TL

Satış  Saati                     11:30                     11:40    Arası

Satış Şartları                  :

1-Satış  17.12.2012  günü yukarıda belirtilen saatler arasında Yerköy Adliyesi İzale-i Şuyu Salonu adresinde açık artırma suretiyle

yapılacaktır.Bu artırmada tahmin edilen değerin %60’ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış ve paylaştırma

giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedele alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak şartiyle

27.12.2012 günü Yerköy Adliyesi İzale-i Şuyu Salonu adresinde yukarıda belirtilen  saatler arasında ikinci artırmaya çıkarılacaktır.

Bu artırmada da rüçhanlı alacaklıların alacağını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Şu kadar ki,

artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin % 40 ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların

toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı

çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin %20’si nispetinde Türk Lirası peşin para  veya bu miktar kadar milli bir

bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil

verilebilir. Tapu alım harcı, damga vergisi ile K.D.V. alıcıya aittir. Birikmiş vergiler ve tellaliye ücreti satış bedelinden ödenir.

3-İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin  (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını

dayanağı belgeler ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça

paylaştırmadan hariç bırakılacaktır.

4-İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri

bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale

farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden

alınacaktır.

5-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği

gönderilebilir.

6-Satışa istirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca  bilgi almak  isteyenlerin

yukarıda yazılı dosya  numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

İş bu ilan tebligat yapılamayan ilgililere tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur.

(*)İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleride dahildir.

 

(İİK m.126)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu sitedeki tariflerin izinsiz kopyalanması yasaktır.