HABER GÖNDER

Yerköy’de eğitimde geçiş sistemi tanıtımı yapılıyor

Yerköy’de eğitimde geçiş sistemi tanıtımı yapılıyor

Yerköy’de 8. sınıf öğrencilerine, Temel eğitimden ortaöğretime geçiş sistemi tanıtımı yapıldı.
Yerköy Rehberlik ve Araştırma Merkezi, Yerköy’de ve beldelerde bulunan 8. sınıf öğrencilerine, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi konulu toplantı düzenlendi.
80. Yıl ortaokulu toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya, Yerköy Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü Mustafa Şakacı, 2013–2014 eğitim-öğretim yılında uygulanmaya konulan Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sisteminin tanıtımı yaptıklarını söyledi.
Şakacı, branş dersleriyle ilgili olarak Türkiye genelinde eş zamanlı sınav yapılacağını söyleyerek şu şekilde konuştu;
“Yerköy’de beldelerinde bulunan 700 8. sınıf öğrencisine Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sisteminin işleyişini anlatıyoruz. Türkiye’de eğitim, her zaman ve her yerde sürekli canlı ve ilerleme kat ediyor. Eğitim sistemi Türkiye’de kendini sürekli yeniliyor, güncelliyor.
Bizlerde gerçekleştirdiğimiz toplantılarda, eğitimin doğasında var olan değişim ve gelişime paralel olarak, ortaöğretime geçiş modelinin işlevsel, sürdürülebilir ve esnek bir nitelik göstermesinin büyük önemi anlatıyor, bu sistem sayesinde öğrenci, öğretmen ve okul arasındaki ilişkiyi güçlendirmeyi hedefleyen eğitim politikamızın gereği olarak, ortaöğretime geçiş modeli güncellendiriyor” dedi.
TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ
Eğitimin doğasında var olan değişim ve gelişime paralel olarak, ortaöğretime geçiş modelinin işlevsel, sürdürülebilir ve esnek bir nitelik göstermesi büyük önem taşımaktadır. Bu çerçevede, öğrenci, öğretmen ve okul arasındaki ilişkiyi güçlendirmeyi hedefleyen eğitim politikamızın gereği olarak, ortaöğretime geçiş modeli güncellenmiştir. Modelin temel niteliği, öğrenci başarısını anlık bir performansa dayalı olarak değil, geniş bir zaman dilimine yayarak belirlemektir.
MODELİN AMAÇLARI
Öğrenci, öğretmen ve okul ilişkisini güçlendirmek, Eğitim sürecinde öğretmenlerin ve okulun rolünü daha etkin kılmak, Ülke çapında müfredatın eş zamanlı uygulanmasını sağlamak, Sınav kaygısını sürece yayarak azaltmak, Öğretmenin meslekî performansını artırmak, Okul dışı eğitim kurumlarına yönelik ihtiyacı azaltmak, Öğretim programlarının uygulanmasını ve öğrenci kazanımlarını objektif bir şekilde izlemek ve değerlendirmek, Başarı değerlendirmesini sürece yaymak, Telaf i imkanı sağlayarak tek sınavdan kaynaklanan olumsuzlukları azaltmak, Öğrencilerin okula devamsızlığını en aza indirmek, Orta ve uzun vadede öğrencinin ders dışı sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerini değerlendirmek.
MODELİN UYGULANMASI
2013 – 2014 eğitim – öğretim yılından başlayarak altı temel ders için 8. sınıfta öğretmen tarafından dönemsel olarak yapılan sınavlardan bir tanesi ortak olarak gerçekleştirilecek. Ortak Değerlendirme Kapsamındaki Dersler: Fen ve Teknoloji, Matematik, Türkçe, Yabancı Dil, Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük.
Ortak değerlendirmeler, her dönem iki yazılısı olan derslerden birincisi, üç yazılısı olan derslerden ise ikincisi olmak üzere, akademik takvime göre işlenen müfredatı kapsayacak şekilde yapılacak. Ortak değerlendirmeler her dönem iki okul gününe
Yayılarak yapılacak, o günlerde okullar tatil edilecek. Sorular çoktan seçmeli (4 seçenekli) olacak. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecek. Ortak değerlendirmeler orta ve uzun vadede açık uçlu soruları da içerecek hale dönüştürülecek. Öğrenciler ortak sınavlara olağanüstü haller dışında kendi okullarında girecek. Sınavda görevlendirilecek öğretmenler kendi okullarından farklı bir okulda görev yapacak. Geçerli bir mazereti sebebiyle ortak sınava giremeyen öğrenciler için önceden belirlenen bir hafta sonunda mazeret sınavı yapılacak. Mazeret sınavı, belirlenen sınav merkezlerinde yapılacak.
 
ORTAÖĞRETİME YERLEŞTİRMEDE ESAS ALINACAK PUANIN
HESAPLANMASI
Öğrencinin 6, 7 ve 8. sınıf yılsonu başarı puanlarının aritmetik ortalamasının %30″u ile 8. sınıf ağırlıklandırılmış merkezi sınav puanının %70″inin toplamı, yerleştirmeye esas puanı oluşturacaktır.
YILSONU BAŞARI PUANININ HESAPLANMASI
Yılsonu başarı puanı, not ile değerlendirilen tüm derslerin ağırlıklı yılsonu puanlarının o dersin haftalık ders saati sayısı ile çarpımının o sınıfa ait haftalık ders saatleri toplamına bölümünden elde edilen puanı ifade eder.
AĞIRLIKLANDIRILMIŞ MERKEZİ SINAV PUANI
Ağırlıklandırılmış merkezi sınav puanı, öğrencinin altı temel dersten girdiği merkezi sınavların ağırlık katsayılarına göre hesaplanan puanını ifade eder.
YERLEŞTİRMEYE ESAS PUANIN HESAPLANMASI
6, 7 ve 8. sınıf yılsonu başarı puanlarının aritmetik ortalamasının %30″u ile 8. sınıf ağırlıklandırılmış merkezi sınav puanının %70″inin toplamı, yerleştirmeye esas puanı oluşturacaktır.
ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ NASIL GERÇEKLEŞECEK?
Yerleştirmeye esas puan, öğrencinin bir sonraki eğitim kademesinde devam edeceği okulun belirlenmesinde kullanılacak. Öğrencilerin yaptıkları okul tercihleri puan esasına göre değerlendirilecek ve yerleştirmeler merkezi olarak elektronik ortamda gerçekleştirilecek.
PUAN EŞİTLİĞİ HALİNDE ORTAÖĞRETİME YERLEŞTİRME NASIL GERÇEKLEŞECEK?
Yerleştirmeye esas puanların eşit olması durumunda aşağıdaki öncelik sıralamasına göre yerleştirme yapılacaktır: 1. Tercih önceliği, 2. Sırasıyla 8, 7 ve 6. sınıflarda ki yılsonu başarı puanı yüksekliği, 3. Okula özürsüz devamsızlık oranının azlığı.
 

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

Ucuz Davetiye - Davetiye Modelleri
reklam
NÖBETCİ ECZANE