HABER GÖNDER

 • DOLAR
  12,4902
  %4,09
 • EURO
  14,1332
  %4,94
 • ALTIN
  714,43
  %3,53
 • BIST
  1.776
  %-2,35
İcra ve İflas Müdürlüğü Dosya No:2012/187 Tal.

İcra ve İflas Müdürlüğü Dosya No:2012/187 Tal.

   

1-Tapu Kaydı:
Yerköy İlçesi Tapu Müdürlüğünde kayıtlı, Yerköy İlçesinin, Kömüşören Köyü tapusunda, Çatalarkaç mevkiinde, “Asma Katlı Kagir 10 dükkan ve arsası” niteliğindeki, Ada:135, Parsel: 1, Cilt:2, Sayfa:156’da kayıtlı, (Eski 111 Ada, 1 Parsel) 1.213,38 m2’lik 20/160 arsa paylı dükkan niteliğindeki 3 numaralı taşınmazın TAMAMI.
Hali Hazır Durumu :
Taşınmaz, Yerköy İlçesi, Yüzüncü Yıl Sanayi Sitesi İçerisinde olup, taşınmaz, küçük ölçekli sanayi sitesi blokları içerisinde asma katı büro kısmı ve wc+lavabodan oluşmaktadır. Tabanları Betonarme şap duvarları plastik boyalı, demir doğramalı ve halen iş yeri olarak kullanılmaktadır.
İmar Durumu :
Yerköy Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğünden alınan 21/05/2012 tarih ve 2012/258 sayılı Ö:1/1000 ölçekli İmar Durumu Krokisine göre, İmar Mahallesi: Kömüşören Köyü, Ada:139, Parsel:1, İnşaat Cephesi:6,00 mt, Bina Derinliği:10,00 mt, Ön Bahçe Mesafesi:Değişken, Yan Bahçe Mesafesi:Değişken, Yapı Nizamı:Bitişik (Kendi içinde blok), Kad Adedi:1 kat (Bodrum Hariç), Saçak Seviyesi:6,50 mt olarak bildirilmiştir.KDV oranı % 18’dir.
Muhammen Bedeli 40.000,00 TL
Satış Saati 10:00 – 10:10 Arası
Satış Şartları :
1-Satış 22.01.2013 günü yukarıda belirtilen saatler arasında Yerköy Adliyesi İzale-i Şuyu Salonu adresinde açık artırma suretiyle yapılacaktır.Bu artırmada tahmin edilen değerin %60’ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış ve paylaştırma giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedele alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak şartiyle
01.02.2013 günü Yerköy Adliyesi İzale-i Şuyu Salonu adresinde yukarıda belirtilen saatler arasında ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacaklıların alacağını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Şu kadar ki,
artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin % 40 ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı
çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin %20’si nispetinde Türk Lirası peşin para veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tapu alım harcı, damga vergisi ile K.D.V. alıcıya aittir. Birikmiş vergiler ve tellaliye ücreti satış bedelinden ödenir.
3-İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaştırmadan hariç bırakılacaktır.
4-İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6-Satışa istirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
İş bu ilan tebligat yapılamayan ilgililere tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur.
(*)İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleride dahildir. İcra Müdürü
(İİK m.126)

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

Ucuz Davetiye - Davetiye Modelleri
reklam
NÖBETCİ ECZANE
Toknoloji