YouTube

 • DOLAR
  %-0,08
 • EURO
  %-0,23
 • ALTIN
  %-0,36
 • BIST
  %0,68
Ferhat Yılmaz,” Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır”

Ferhat Yılmaz,” Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır”

Yer­köy Be­le­di­ye Baş­ka­nı Fer­hat Yıl­maz, beş yıllık belediye başkanlık yaptığı sürece birçok projeye imza attığını söyledi.

Yerköy’ün 50 yıllık sorunu olan Karacaşar, 60 Evler, 100. Yıl, Hüyük ve birçok mahallelerin yazın tozdan kışın çamurdan kurtulduğunu, tatlı içme suyu sorununun çözdüklerini ve Dekoratif aydınlatma direkleri ve peyzaj çalışmalarıyla ilçemizin güzelleştiğini söyledi.

31 Mart yerel seçimlerinde ilçe halkının bu çalışmaları göz ardı etmeyeceğini belirten Başkan Ferhat Yılmaz, tekrar göreve geldiğinde yapacağı projeler hakkında şu açıklamalarda bulundu:

“Hüyük Ma­hal­le­si 120.000 met­re­ka­re parke taş yol ve kal­dı­rım yapım iha­le­si ni Elekt­ro­nik ihale kap­sa­mı­nda EKAP sis­te­mi üze­rin­den ya­yın­lan­dık. Hüyük ve 100. Yıl ma­hal­le­le­ri­miz ara­sın­da­ki Bekir Boz­dağ Bul­va­rı üze­rin­de­ki 2. Etap De­ko­ra­tif Ay­dın­lat­ma Pro­je­si­nin iha­le­si­ni elekt­ro­nik ihale kap­sa­mın­da EKAP sis­te­mi üze­rin­den ya­yın­la­dık. Şe­hit­lik Kab­ris­tan­lı­ğı böl­ge­sin­de İmar dü­zen­le­me­si ve tah­sis iş­lem­le­ri tamam­lanan yeni kab­ris­tan ala­nı­nı dü­ze­le­me­ye devam edi­yo­ruz. Güneş Ener­ji Sant­ra­li Pro­je­si için yer tah­sis, ve pro­je­len­dir­me ça­lış­ma­la­rı tamam lan­mış olup, ihale sü­re­ci­ne baş­la­nı­la­cak­tır. Yer­köy Ta­rı­ma Da­ya­lı je­oter­mal İhti­sas Or­ga­ni­ze Sa­na­yi Böl­ge­si pro­je­si için je­oter­mal kay­nak­la­rı­mı­zın bu­lun­du­ğu 100. Yıl ma­hal­le­sin­de­ki böl­ge­nin tah­sis ve tes­cil işl­eme­le­ri ya­pıl­mış olup, 2024 yılı içe­ri­sin­de sera alan­la­rı­nın oluş­tu­rul­ma­sı plan­lan­mak­ta­dır. Ga­le­ri­ci­ler si­te­si pro­je­miz için Yü­zün­cü Yıl ma­hal­le­miz­de proje ça­lış­ma­la­rı tamam lan­mış olup, pro­je­ye uy­gu­la­ma ha­zır­lık­la­rıy­la devam edil­mek­tir. Dünya Ban­ka­sı ta­ra­fın­dan fi­nan­se edi­len 6 Mil­yon Euro de­ğe­rin­de­ki “Ya­şa­na­bi­lir Şe­hir­ler Pro­je­si kap­sa­mın­da proje söz­leş­me­si im­za­lan­mış olup, ça­lış­ma­la­rı­mız devam et­mek­te­dir.“ dedi.

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

1 Yorum

 1. ALLAH AŞKINA ŞU SANDELYEYİ ATIN ARTIK BİR BELEDİYE BAKANI SANDELYEDEMİ OTURUR KARDEŞİM SANDELYE OTURMA AMA HİÇ ARABADAN DA İNME

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

Ucuz Davetiye - Davetiye Modelleri
reklam
NÖBETCİ ECZANE
Toknoloji