YouTube

 • DOLAR
  %0,04
 • EURO
  %-0,18
 • ALTIN
  %-1,62
 • BIST
  %0,29
LİSE Türleri Nelerdir? LİSE TÜRLERİ HAKKINDA HER ŞEY

LİSE Türleri Nelerdir? LİSE TÜRLERİ HAKKINDA HER ŞEY

Lise eğitimi, öğrencilerin akademik ve mesleki gelişimleri için kritik bir öneme sahiptir. Farklı ilgi alanlarına ve yeteneklere sahip öğrencilere hitap edebilmek için Türkiye’de çeşitli lise türleri mevcuttur. Bu yazıda, en popüler lise türlerini ve öne çıkan özelliklerini inceleyeceğiz.

FEN LİSESİ NEDİR?

• Fen liseleri; fen ve matematik alanlarındaki yetenekleri yüksek olan öğrencileri, matematik ve fen bilimleri alanında
yüksek öğrenime hazırlar.
• Matematik ve fen bilimleri alanlarında gereksinim duyulan üstün nitelikli bilim adamlarının yetiştirilmesine kaynaklık
eder.
• Öğrencileri araştırmaya yöneltmeyi, bilimsel ve teknolojik gelişmeler ile yeni buluşlara ilgi duyanların çalışacakları
ortamı ve koşulları hazırlar.
• Birinci yabancı dili İngilizcedir.
• Fen Liselerinde öğrenim süresi 4 (dört) yıldır.
• Sayısal derslerin ağırlıklı olarak okutulduğu okullardır.
• Merkezi yerleştirme ile öğrenci alan okullardır.
• Merkezi Sınav Puan ortalaması en yüksek liselerdir.
• Üniversite yerleştirme oranları yüksektir.
• Fen liselerinden mezun olan öğrenciler çoğunlukla Tıp, Mühendislik, Eczacılık, Mimarlık gibi sayısal bölümleri tercih
etmektedirler.

SOSYAL BİLİMLER LİSESİ NEDİR?

• Sosyal Bilimler Lisesi‘nin amaçları arasında; Sosyal Bilimler ve Edebiyat alanında ihtiyaç duyulan nitelikli bilim
adamlarını yetiştirmek, zeka düzeyleri ile edebiyat ve sosyal bilimler alanlarındaki ilgi ve yetenekleri üst düzeyde olan
öğrencileri bu alanda yüksek öğretime hazırlamak yer almaktadır.
• Ayrıca amaçlarından biri de siyaset ve bürokrasiye kültürlü; devleti ve demokrasiyi iyi tanıyan, ona işlerlik kazandıracak
elemanları yetiştirmektir.
• Öğretim süresi 1 yılı hazırlık olmak üzere 5 yıldır.
• Sözel derslerin ağırlıklı olarak okutulduğu okullardır.
• Merkezi yerleştirme ile öğrenci alan okullardır.
• Üniversite yerleştirme oranları yüksektir.
• Sosyal Bilimler lisesinden mezun olan öğrenciler yükseköğrenimde daha çok Hukuk, Siyaset Bilimi, Coğrafya,
Edebiyat, Kamu Yönetimi gibi pek çok bölümleri tercih etmektedir.

ANADOLU LİSESİ NEDİR?

• Anadolu Lisesi‘nin amaçları; öğrencilerin ilgi, yetenek ve başarılarına göre yükseköğretim programlarına
hazırlanmalarını, yabancı dili, dünyadaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyebilecek düzeyde öğrenmelerini
sağlamaktır.
• Öğrenim süreleri 4 yıldır.
• Köklü Anadolu Liseleri’nin ortak sınav puanları ortalama 450-500 arasında olup mezunların üniversitelere yerleşme
oranı yüksektir.
• Merkezi yerleştirme ile alan nitelikli Anadolu Liseleri dışında yerel yerleştirme ile de öğrenci alan Anadolu liseleri
vardır.
• Anadolu Lisesinde seçilen alanlar; Sayısal, Eşit Ağırlık, Sözel ve Yabancı Dil’dir.
• Anadolu Lisesi mezunları; Sayısal alanından ( Tıp, Eczacılık, Mühendislik vb.), Eşit Ağırlık alanından (Hukuk, İşletme,
Psikoloji vb.), Sözel alanından (Halkla İlişkiler, Gazetecilik, Tarih vb.), Yabancı dil alanından (İngiliz Dili ve Edebiyatı,
Mütercim ve Tercümanlık vb.) birçok bölüme yerleşmektedir.

ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ NEDİR?

• İmamlık, Hatiplik ve Kur’an Kursu Öğreticiliği konularında görevli elemanları yetiştirmek üzere hem mesleğe hem de
yükseköğretime hazırlayan ortaöğretim kurumlarıdır.
• Anadolu liselerinde verilen temel derslere ek olarak dini dersler de müfredata eklenmiştir.
• Öğretim süresi 4 yıldır.
• Merkezi yerleştirme ile öğrenci alan Anadolu İmam Hatip Liseleri dışında yerel yerleştirme ile de öğrenci alan Anadolu
İmam Hatip Liseleri vardır.
• Anadolu İmam-Hatip Liselerinden mezun olanlar, hem kendi alanlarında (İlahiyat gibi) hem de diğer alanlardaki
kazandıkları yükseköğretim programlarına devam edebilirler.
*2020 LGS Başvuru ve Uygulama kılavuzuna göre Anadolu İmam Hatip Liselerinin okul türü Fen ve Sosyal Bilimler
Lisesi olarak değiştirilmiştir. Ayrıca Hafızlık Projesi okul türünde okullar eklenmiştir.

MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ NEDİR?

• Bünyesinde bilişim teknolojileri, çocuk gelişimi, makine, kimya teknolojisi, ticaret, turizm, tarım, sivil havacılık,
elektrik-elektronik gibi birimleri bulunduran okullardır.
• Merkezi yerleştirme ile öğrenci alan Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri dışında yerel yerleştirme ile de öğrenci alan
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri vardır.
• Mesleki ve Teknik Anadolu liselerinde öğrencilere zorunlu derslerle beraber mesleki dersler verilir.
• Okul öğrencilerine tercih ettikleri alana yönelik meslek becerisi de kazandırır.
• Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden mezun olanlar; kendi mesleki alanlarının devamı niteliğinde olan ön lisans
programlarını tercih ederken ek puan alma haklarına sahiptirler.

Sağlık Meslek Lisesi

Sağlık alanıyla ilgili temel bilim, özel mesleki yeterlilik kazandıran, öğrencileri hayata, sağlık alanına ve yükseköğretime
hazırlayan, yabancı dil olarak İngilizce öğretilmesini amaçlayan programlar olup, ‘Anadolu’ programlarında İngilizce dersi
de ağırlıklı olarak verilmektedir.
Mezunları; Hemşire Yardımcısı, Ebe Yardımcısı, Sağlık Bakım Teknisyeni unvanlarını alabilmektedir.

Ticaret Meslek Lisesi

Kamu ve özel sektörün muhasebe ve finansman, pazarlama, büro yönetimi ve sekreterlik, bilişim teknolojileri
alanlarında ihtiyaç duyduğu, yabancı dil bilir, nitelikli elemanları yetiştiren, öğrencileri hem mesleğe hem de
yükseköğrenime hazırlayan ilköğretim okulu üzerine dört yıl eğitim süreli meslek liseleridir

Turizm Meslek Lisesi

Turizm ve bunun temel alt yapısını oluşturan konaklama sektörünün ihtiyaç duyduğu yabancı dil bilir nitelikli bireyleri
yetiştiren okullardır. Resepsiyon, Servis, Mutfak, Kat Hizmetleri, Seyahat Acenteciliği bölümleri bulunmaktadır.,
Öğrenciler her yıl Ekim-Mart ayları arasında teorik ve uygulamalı eğitimlerini okulda; Nisan-Eylül ayları arasında
uygulamalı eğitimlerini otellerde veya diğer turistik tesislerde yapmaktadırlar.

Havacılık Meslek Lisesi

Pilotaj, sivil hava, uçak teknisyenliği gibi dersleri içeren okuldur. Yabancı dil eğitimi de verilir.
Örnek olarak yukarıda açıklanan meslek liselerinin dışında tarım, bahçecilik, gazetecilik, moda tasarımı, kuaför, gıda
teknolojisi, mobilya ve süsleme sanatları gibi yüzlerce mesleki alan içeren farklı meslek liseleri bulunmaktadır.

GÜZEL SANATLAR LİSESİ NEDİR?

• Güzel Sanatlar Lisesinin amacı; yetenekli olan öğrencilerin yaratıcı, yapıcı ve yorum yeteneklerini geliştirmek,
öğrencileri yetenekleri doğrultusunda araştırıcı ve geliştirici çalışmalara yöneltmektir.
• Müzik, Halk Müziği, Sanat Müziği ve Görsel Sanatlar bölümleri vardır.
• Seçilen bölüme yönelik dersler müfredatta ayrıca verilmektedir.
• Bu okullara yetenek sınavı ile öğrenci alınmaktadır.
• Yetenek sınavında 50 (elli) ve üzerinde puan alanların; yetenek sınavının % 70’i ile ortaokul başarı puanının % 30’u
alınarak 100 (yüz) tam puan üzerinden puan üstünlüğüne göre değerlendirme ve sıralama yapılarak öğrenci
alınmaktadır.
• Yetenek sınavı ilen öğrenci alan liseler için ayrıca yetenek sınavı ile öğrenci alan başvuru kılavuzu yayınlanmaktadır.
Yetenek sınavı takvimi ve alım şartları için kılavuz incelenmelidir.
• Güzel Sanatlar Lisesinden mezun olanlar daha çok konservatuarları, ilgili bölümün eğitim fakültelerini (müzik
öğretmenliği, resim öğretmenliği vb.) grafik tasarım gibi alanları seçmektedirler.

SPOR LİSESİ NEDİR?

• Spor Liselerinin amacı; spora ilgi duyan öğrencileri geliştirmek, öğrencileri yetenekleri doğrultusunda araştırıcı ve
geliştirici çalışmalara yöneltmektir.
• Spor Liseleri; beden eğitimi ve sporla ilgili yükseköğretim kurumlarının bulunduğu; spor lisesi programlarının
uygulanabileceği kapalı spor salonu, futbol sahası ve benzeri spor alanları ile yeterli spor araç-gereci bulunan, fizikî alt
yapısı uygun olan okullardır.
• Bu okullara yetenek sınavı ile öğrenci alınmaktadır.
• Yetenek sınavında 50 (elli) ve üzerinde puan alanların; yetenek sınavının % 70’i ile ortaokul başarı puanının % 30’u
alınarak 100 (yüz) tam puan üzerinden puan üstünlüğüne göre değerlendirme ve sıralama yapılarak öğrenci
alınmaktadır.
• Yetenek sınavı ilen öğrenci alan liseler için ayrıca yetenek sınavı ile öğrenci alan başvuru kılavuzu yayınlanmaktadır.
Yetenek sınavı takvimi ve alım şartları için kılavuz incelenmelidir.
• Spor Lisesinden mezun olanlar daha çok Beden Eğitimi Öğretmenliği, Spor yöneticiliği vb. bölümleri seçmektedir.
2020 LGS Başvuru ve Uygulama kılavuzuna göre merkezi sınavla öğrenci alan okullara 1 spor lisesi eklenmiştir.

YABANCI LİSESİ NEDİR?

• Öğretim dili yabancı olan ve hem MEB müfredatını hem de bağlı oldukları ülkenin müfredatını bir arada veren okul
türüdür.
• Amacı; anadili gibi yabancı dil konuşan bireyler yetiştirmek ve öğrencilerine yurtdışında okuma imkanı sağlamaktır.
• Ülkemizde Amerikan, Fransız, İtalyan, Avusturya, Alman liseleri bulunmaktadır.
• Hazırlık sınıfı ile eğitim 5 yıldır.
• Merkezi Sınav Puanı esas alınarak kendi yönetmeliklerine göre öğrenci almaktadır. O nedenle ilgili okulun alım şartları
okuldan öğrenilmeli ve duyuruları takip edilmedir.

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

Ucuz Davetiye - Davetiye Modelleri
reklam
NÖBETCİ ECZANE
Toknoloji