HABER GÖNDER

İcra ve İflas Müdürlüğü Dosya No:2009/781 Tal.

İcra ve İflas Müdürlüğü Dosya No:2009/781 Tal.

T.C.

YOZGAT/YERKÖY

İcra ve İflas Müdürlüğü

Dosya No: 2009/781 Tal.

                                              TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
1 Tapu Kaydı                     :
Yerköy Tapu Müdürlüğünde kayıtlı, Yozgat İli, Yerköy İlçesi, Derecik Köyü, Çakmak Mevkiinde kain, 3 cilt, 266 sayfa, 103 ada,  57 parselde kayıtlı,17.847,00 m2’lik tarla vasfındaki taşınmazın TAMAMI.
Hali Hazır Durumu      :
Satışa konu tarla,17.847,00 m2, engelebi, ortalama % 2 eğilmi tarım arazisi olup, arazi hafif killi yapıda kıraçtır. Arazide buğdar-arpa tarımı nadas ile münavebeli olarak yapılabilir.
İmar Durumu                :
Taşınmaz Belediye Teşkilatı Olmayan Mücavir alan dışında kalmaktadır. İmar Durumu yoktur.
Muhammen Bedeli             8.923,50 TL
Satış  Saati                 10:00      10:10  Arası
Satış Şartları                  :
1-Satış  20.11.2012  günü yukarıda belirtilen saatler arasında Yerköy Adliyesi İzale-i Şuyu Salonu adresinde açık artırma suretiyle yapılacaktır.Bu artırmada tahmin edilen değerin %60’ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış ve paylaştırma giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedele alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak şartiyle
30.11.2012 günü Yerköy Adliyesi İzale-i Şuyu Salonu adresinde yukarıda belirtilen  saatler arasında ikinci artırmaya çıkarılacaktır.
Bu artırmada da rüçhanlı alacaklıların alacağını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin % 40 ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin %20’si nispetinde Türk Lirası peşin para  veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tapu alım harcı, damga vergisi ile K.D.V. alıcıya aittir. Birikmiş vergiler ve tellaliye ücreti satış bedelinden ödenir.
3-İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin  (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaştırmadan hariç bırakılacaktır.
4-İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6-Satışa istirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca  bilgi almak  isteyenlerin yukarıda yazılı dosya  numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
İş bu ilan tebligat yapılamayan ilgililere tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur.
(*)İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleride dahildir.                                                          İcra Müdürü
(İİK m.126)

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

Ucuz Davetiye - Davetiye Modelleri
reklam
NÖBETCİ ECZANE