HABER GÖNDER

 • DOLAR
  %0,14
 • EURO
  %0,26
 • ALTIN
  %-0,04
 • BIST
  %-0,35
Yerköy Devlet Hastanesi İHALE İLANI

Yerköy Devlet Hastanesi İHALE İLANI

   

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

Yozgat İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği

Yerköy Devlet Hastanesi İHALE İLANI

 Yerköy Devlet Hastanesi Acil Poliklinik Girişinde bulunan Kantin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi Açık Teklif Usulüne göre ihale edilecektir.
1-İdarenin
a)Adresi                                          : Selçuk Mahallesi  Hastane Cad. No:1 Yerköy/YOZGAT
b)Telefon ve Faks Numarası         : 0354 5162470 – 0354 5166147
c)Elektronik posta Adresi(varsa) : yerkoydevlethastanesi@hotmail.com
2-İhale Konusu Kira İşinin
a)Niteliği, türü, miktarı                    :  Yerköy Devlet Hastanesi Acil Poliklinik Girişi (70,00 m2)  içerisinde bulunan Kantin/Çay Ocağı
b)Şartname ve Ekleri nereden ve
hangi şartlarda alınacağı                 :Şartname ve ekleri Yerköy Devlet Hastanesi satınalma Birimi adresinden ücretsiz olarak görülebilir ve alınabilir.
3-İhalenin
a)Yapılacağı Yer                               :Yerköy Devlet Hastanesi  – Eğitim Salonu
b)Tarihi ve Saati                               :26/08/2013–10:00
4 – 1 Aylık  kira bedeli K.D.V. Hariç tahmini  Yerköy Devlet Hastanesi Acil Poliklinik Girişi 2.387,70 TL (aylık: İKİBİNÜÇYÜZSEKSENYEDİTLYETMİŞKR)  olup,  (İhale bedeli için tespit edilen tutar takip eden yıllarda Türkiye İstatistik Kurumunca belirlenen üretici fiyatları endeksine bağlı olarak artırılacaktır.) İhale uhdesine kalan firma, kiraladığı yere ilişkin elektrik ve su sarfiyatı için hastaneden bağımsız olarak hat çektirecek ve bunlara ait sayaç taktırarak aboneliklerini de üzerinde alacaktır.
Tahmini bedel üzerinden en az %10 oranında geçici teminat alınacak olup, İhale bedeli üzerinden %6 oranında kati teminat alınacaktır.
5-İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

 1. Geçici Teminat Bedelinin nakit olması durumunda Yerköy Devlet Hastanesi hesabına yattığına dair makbuzu (2886 sayılı Kanunun 45. maddesinde olanlardan herhangi biri olabilir. Banka teminat Mektubu verilmesi halinde teminat mektubunun geçici, süresiz, limit içi olması ve teyit yazısının ibrazı gerekmektedir.) ihale dosyasında sunulacaktır. İhalenin geçici ve kesin teminat tutarlarının nakit olması durumunda Yozgat Devlet Hastanesi adına Yozgat Defterdarlık Sağlık Kurumları 2 Nolu Döner Sermaye Saymanlığı’ nın Halk Bankası Yozgat şubesi nezdindeki TR TR020001200978500079 0000 27 IBAN Nolu hesabına veya direkt olarak Yozgat Defterdarlık Sağlık Kurumları 2 Nolu Döner Sermaye Saymanlığı’na, kesin teminatın banka mektubu olması durumunda ise Yozgat Sağlık Kurumları 2 Nolu Döner Sermaye Saymanlığı’ na teslim edilerek alındı makbuzu dosya içerisinde ibraz edilecektir.
 2. Gerçek kişilerin ikametgâh ilmühaberi, Ticaret/Esnaf odası kayıt belgesi, Nüfus Kayıt Örneği veya arkalı önlü nüfus cüzdanı fotokopisi ile noter onaylı imza beyannamesinin, vekâleten katılacakların noter tasdikli vekâletnamenin ve imza beyannamesinin ibrazı,
 3. Tüzel kişilerin 2013 yılı Vizeli Ticaret ve Sanayi Odası veya Meslek Odası Sicil Kaydı, noter onaylı imza beyannamesinin aslı veya “Aslı İdarece Görülmüş fotokopisi”, ihaleye katılacak kişi için noter tasdikli yetki belgesinin aslı veya “Aslı İdarece Görülmüş fotokopisi” ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına vermesi gerekmektedir.

6 – Teklif postayla verilebilir. Ancak postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
7 –  2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre yapılacak İhale için ilk teklif bedeli muhammen bedelin altında olmamak üzere yazılı ve kapalı zarf içerisinde verilecek olup, daha sonraki teklifler ise ilk tekliflerden yüksek olmak şartıyla sözlü olarak yapılacaktır. Bu süreç sonunda en yüksek teklifi veren istekliye kiralama işi ihale edilecektir.
8 – İhaleye katılacak olan istekliler tarafından taşınmaza verilen en yüksek teklif aynı zamanda en avantajlı teklif olarak belirlenecek ve ihale edilecektir.
9 – Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
10 – Bu ilanda ve ihale dokümanlarında yer Yerköy Devlet Hastanesi Acil Poliklinik Girişinde bulunan taşınmazı ifade etmektedir.
 
 
 

 Dr. Sayit USUL

Genel Sekreter A.

Baştabip

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

Ucuz Davetiye - Davetiye Modelleri
reklam
NÖBETCİ ECZANE
Toknoloji